Tweedemonitor / Kamervraag / Berichten dat Belgische en Duitse defensiehelikopters met grote problemen kampenBerichten dat Belgische en Duitse defensiehelikopters met grote problemen kampen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z01224

2018Z01224 Vragen van de leden Bruins Slot en Van Helvert (beiden CDA) aan de minister van Defensie over berichten dat Belgische en Duitse defensiehelikopters met grote problemen kampen. (ingezonden 26 januari 2018)


1
Kent u het bericht 'Grote problemen met nieuwe reddingshelikopter Defensie'? 1)

2
Klopt het dat de vier Belgische NFH-90-helikopters door problemen met de radar sinds kort allemaal aan de grond staan en tot wel anderhalf jaar buiten gebruik zijn?

3
Klopt het dat de Nederlandse NFH-90-helikopters met dezelfde problemen kampen, zoals de VRT schrijft? Zo ja, welke gevolgen heeft dat voor de inzetbaarheid van de toestellen en de oefengereedheid van de piloten? En welke maatregelen gaat u nemen om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen?

4
Wat betekenen de problemen met de Belgische NFH-90’s voor de Belgische bijdrage aan MINUSMA, die in de eerste helft van 2018 onder meer zou bestaan uit twee NH-90- helikopters? Kunnen de Nederlandse militairen in Gao vanaf maart nog rekenen op de door België toegezegde transport- en (medische) evacuatiecapaciteit?

5
Kent u het bericht 'Bundeswehrpiloten müssen auf ADAC-Helikoptern trainieren'? 2)

6
Klopt het dat de Duitse NH-90’s en Tigre-gevechtshelikopters met zulke omvangrijke technische problemen kampen dat ze nauwelijks inzetbaar zijn en dat de piloten van deze toestellen noodgedwongen hun vlieguren maken in EC-135-helikopters van de Duitse wegenwacht?

7
Hoe beoordeelt u de berichten dat de staat van de Duitse defensiehelikoptervloot, die onder meer belast is met de bescherming van de Nederlandse militairen in Mali,“catastrofaal” zou zijn? Kunt u daarbij ook ingaan op het dodelijke ongeluk met een Duitse Tigre in juli 2017 ten noorden van Gao en het vliegverbod dat in oktober 2017 enige tijd van kracht was voor alle Duitse NH-90’s vanwege technische onvolkomenheden?

8
Deelt u de zorgen over de veiligheid en inzetmogelijkheden van de Nederlandse militairen in Mali, die voor luchtsteun en (medische) evacuaties afhankelijk zijn van onder meer Duitse helikopters? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u deze zorgen adresseren?

9
Herinnert u zich uw uitspraken over de beschikbaarheid van Duitse en Belgische helikopters in Gao tijdens het algemeen overleg over de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA op 4 december 2017 (“Dat moet geregeld zijn, anders kunnen we […] niet opereren.”)?

10
Is er, in het licht van de berichtgeving over de zorgelijke staat van de Duitse en Belgische defensiehelikoptervloot, aanleiding om de Nederlandse operaties in Mali aan te passen? Bent u in voorkomend geval bereid passende maatregelen te nemen en de Kamer te informeren?

11
Wat kunt u zeggen over de helikoptercapaciteit in Gao in de tweede helft van 2018? Hoe concreet zijn de toezeggingen van El Salvador en Jordanië om respectievelijk gevechts- en transporthelikopters te leveren? Met welke andere landen bent u in gesprek?

12
Krijgt de Force Generation Conference van 22 mei 2017, waar onder meer werd gesproken over een VN-rotatieschema voor schaarse capaciteiten, een vervolg? Zo ja, wanneer? Zo nee, bent u bereid zich daarvoor in te zetten?


1) https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/01/12/grote-problemen-met-nieuwereddingshelikopters-defensie/
2) http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-laesst-piloten-beim-adac-trainierena-1184693.html


Gerelateerd

Berichten dat Belgische en Duitse defensiehelikopters met grote problemen kampen

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Het terughalen van Duitse kinderen uit Syrië door Duitsland

Het verzet van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts tegen het langer openhouden van de kerncentrales in Doel en Tihange

De berichten inzake de Ketelbrug

De berichtgeving ‘Nieuwe onderzeeboten: Nederlandse marine-industrie dreigt alleen kruimels te krijgen’

Extra kapitaal voor Tennet voor investeringen in het Duitse netwerk

De enorme toename van criminaliteit in Kampen door asielzoekers

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl