Tweedemonitor / Kamervraag / Nieuwe bezuinigingen die bestuurders van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) doorvoeren



Nieuwe bezuinigingen die bestuurders van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) doorvoeren

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00880

2018Z00880 Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister van Medische Zorg over nieuwe bezuinigingen die bestuurders van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) doorvoeren (ingezonden 23 januari 2018)

1
Wat vindt u ervan dat het ZGT de buitenpoliklinieken in Nijverdal en Goor wil sluiten? 1) 2)

2
Vindt u het wenselijk dat mensen niet meer dichtbij huis naar een specialist kunnen en daardoor veel langer moeten reizen om benodigde zorg te kunnen krijgen?

3
Hoeveel denken de bestuurders van het ZGT te besparen met de sluiting van poliklinieken in Nijverdal en Goor?

4
Vindt u het wenselijk dat de bestuurders van het ZGT enkel kijken naar het kostenplaatje en niet wat goed is voor de mensen?

5

Wat is het oordeel van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd over de sluiting van deze poliklinieken? Kunt u uw antwoord toelichten?

6
Wat vindt u ervan dat de bestuurders van het ZGT de parkeertarieven verhogen, maar niet echt een belangrijke reden hadden dit door te voeren? 3) 4) 5)

7
Vindt u het wenselijk dat des te zieker je bent, des te meer buitenproportionele parkeerkosten je ook nog eens moet betalen bij ziekenhuisbezoeken?

8
Is er al meer duidelijkheid of en hoe het ZGT de spoedeisende hulppost in de locatie in Hengelo gaat open houden? Bent u bereid dit uit te zoeken en de Kamer hierover te informeren? 6)

9
Deelt u de mening dat zorgverzekeraars een belangrijke taak hebben om te zorgen dat de tekorten van deze ziekenhuizen verminderd worden, gezien deze ziekenhuizen de tekorten immers ook opgelopen hebben door te lage tariefsbetalingen door de zorgverzekeraars? Zo ja, bent u bereid de zorgverzekeraars daartoe te bewegen? Zo nee, waarom niet?

10
Is u bekend welke bezuinigingsmaatregelen de bestuurders van het ZGT nog meer gaan doorvoeren om hun gemaakte financiële tekorten op te plussen? Zo nee, bent u bereid dit uit te zoeken en de Kamer hierover te informeren?


1) https://www.tubantia.nl/hellendoorn/buitenpoliklinieken-zgt-in-nijverdal-en-goorsluiten~ac35a7ab/
2) http://www.rtvoost.nl/nieuws/283885/huisartsen-over-vertrek-zgt-uit-nijverdal-en-goorbegrijpelijke-keuze-maar-jammer
3) https://www.tubantia.nl/hengelo/zgt-verhoogt-parkeertarieven-hengelo-enalmelo~a25fdd35/
4) https://www.tubantia.nl/hengelo/raad-hengelo-unaniem-parkeertarief-zgt-moetomlaag~a0b6a090/
5) https://www.tubantia.nl/hengelo-e-o/politiek-almelo-en-hengelo-boos-over-hogereparkeertarieven-zgt~a9d85a85/
6) https://www.tubantia.nl/hengelo/sluiting-dreigt-voor-spoedpost-zgt-in-hengelo~a3366ff7/


Indiener

Nine Kooiman (SP)


Gericht

Bruno Bruins (VVD)


Access ( 1492 )

Publicatiedatum
23 januari 2018




Gerelateerd

De financiële problemen van Ziekenhuis Groep Twente (ZGT)

Nieuwe bezuinigingen die bestuurders van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) doorvoeren

De aangekondigde ontslagen bij Ziekenhuis Groep Twente

Het bericht ‘ZGT hangt aan het infuus bij de bank’

De patiëntenstop van Zilveren Kruis-verzekerden bij ziekenhuisgroep ZGT

Het bericht ‘Bestuursvoorzitter Ton Ruikes weg bij ZGT’

De poging van Twente Airport om zonder vergunning zeer zware vliegtuigen te laten vertrekken

Het bericht ‘Vanaf 1 januari wordt op de Universiteit Twente alleen Engels gesproken’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl