Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Je uitvaart kan een stuk duurzamer maar het mag nog niet'Het bericht 'Je uitvaart kan een stuk duurzamer maar het mag nog niet'

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00878

2018Z00878 Vragen van het lid Den Boer (D66), Middendorp (VVD) en Özütok (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Je uitvaart kan een stuk duurzamer maar het mag nog niet' (ingezonden 23 januari 2018)

1
Kent u het artikel 'Je uitvaart kan een stuk duurzamer maar het mag nog niet'? 1)

2
Deelt u de mening dat, indien een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking dat wenst en er verder geen bezwaren zijn, zij meer keuzevrijheid zou moeten hebben als het aankomt op hun uitvaartwensen?

3
Is de opdracht die uw ambtsvoorganger in april 2017 aan de TU Delft heeft gegeven om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een breed maatschappelijk beoordelingskader te ontwikkelen voor het toetsen van nieuwe technologische alternatieven voor lijkbezorging (TK 30696 nr 42), inmiddels voltooid ? Zo ja, wat is uw reactie op het onderzoek?

4
Wat is uw visie op resomeren als uitvaartmogelijkheid?

5
Onderschrijft u de onderzoeksuitkomsten van TNO Research uit 2014 dat resomeren het minste milieueffect heeft, in vergelijking met cremeren en begraven? Zo nee, waarom niet? 2)

6
Hoe duidt u in dit verband het onderzoek van I&O Research dat in opdracht van uw ambtsvoorganger is uitgevoerd, waarin 25% van de Nederlanders aangeeft dat zij “resomeren mede in ogenschouw zou nemen als een mogelijk alternatief voor begraven en cremeren als methode voor lijkbezorging indien de wet dit zou toestaan” ?

7
Bent u bereid een impact-assessment uit te voeren naar de mogelijkheden om resomeren in Nederland mogelijk te maken, en daarbij onder andere te kijken naar veiligheidsaspecten, afvalstoffenbeleid, en eventuele andere barrières? Zo ja, binnen welke termijn bent u bereid dit uit te voeren? Zo nee, waarom niet?

8
Wat is op basis van het impact-assessment het tijdspad voor eventuele beleidsvoorstellen ten aanzien van de lijkbezorging in Nederland?


1) NOS, “Je uitvaart kan een stuk duurzamer, maar het mag nog niet”, 14/01/2018 https://nos.nl/op3/artikel/2211849-je-uitvaart-kan-een-stuk-duurzamer-maar-het-mag-nogniet.html
2) TNO Rapport, “Milieueffecten van verschillende uitvaarttechnieken,” 18 september 2014


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 347
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl