Tweedemonitor / Kamervraag / De economische consequenties van de Brexit voor NederlandDe economische consequenties van de Brexit voor Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00807

2018Z00807 Vragen van de leden Amhaouch, Geurts en Omtzigt (allen CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Financiën over de economische consequenties van de Brexit voor Nederland. (ingezonden 22 januari 2018)

1
Bent u bekent met het rapport 'Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit' van KPMG? 1)

2
Zou u per aanbeveling uit het rapport kunnen aangeven welke acties u daaromtrent zal nemen?

3
Heeft u meer (interne of externe) onderzoeken uitstaan om uzelf te informeren over de mogelijke gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse economie, overheid en samenleving? Kunt u een overzicht hiervan geven en de relevante rapporten aan de Kamer doen toekomen?

4
Wat is volgens u de geschatte economische schade voor Nederland als gevolg van een harde brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de douane-unie stapt? Hoeveel banen zijn hierbij gemoeid?

5
Welke concrete acties heeft u reeds ondernomen om de economische schade te beperken als gevolg van de Brexit?

6
In welke sectoren zullen de grootste klappen vallen? Kunt u dat per sector specificeren?

7
Hoe is de huidige informatievoorziening geregeld voor Nederlandse bedrijven? Welke activiteiten ontplooit het bedrijfsleven daarbij en welke activiteiten de overheid?

8
Hoe is de huidige informatievoorziening geregeld voor Britse bedrijven welke actief zijn in Nederland? Welke activiteiten ontplooit het bedrijfsleven daarbij en welke activiteiten de overheid?

9
Wat gebeurt er met de informatie wanneer bedrijven zich melden bij de overheid met vragen of analyses van gevolgen aangaande de Brexit?

10
Op welke wijze gaat u ervoor zorgen dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) adequaat geïnformeerd wordt over de gevolgen van de Brexit en adequaat voorbereid is?

11
Wordt het mkb en het grootbedrijf op dezelfde manier geïnformeerd over de mogelijke consequenties van de Brexit?

12
Bent u bezig met het opstellen van flankerend beleid? Welke ministeries zijn daarbij betrokken?

13
Hoeveel mensen moet de overheid gaan inzetten om de gevolgen van non-tarifaire handelsbelemmeringen voor bedrijven in zo goed mogelijke banen te leiden?

14
Heeft de belastingdienst en douane een interne of externe studie van de gevolgen van de Brexit gedaan? Zo ja, kunt u die aan de Kamer doen toekomen?

15
Hoeveel extra douanemedewerkers heeft de douane nodig als het VK uit de douane unie stapt?

16
Hoe lang duurt het om een douanier op te leiden?

17
Hoeveel douaniers zijn er al aangetrokken met het oog op de Brexit?

18
Hoeveel mensen worden er vrijgemaakt of gaat de overheid werven om de problemen rondom de Brexit aan te pakken? Waar worden die mensen ingezet?

19
Welke coördinatie is er met het VK om de effecten op een mogelijke harde en/of chaotische brexit op te vangen, zoals de non-tarifaire handelsbelemmeringen?

20
Kunt u deze vragen een voor een en binnen twee weken beantwoorden?


1) https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/01/18/bedrijfsleven-moet-zichvoorbereiden-op-kosten-brexit


Gerelateerd

De economische consequenties van de Brexit voor Nederland

Een keurpunt voor levend vee voor de Brexit en de extra capaciteit bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De gevolgen van een harde Brexit voor de Nederlandse werkgelegenheid

Het bericht ‘Douane laat controles risicovluchten schieten door hoge werkdruk’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Voorbereidingen om mogelijke medicijntekorten te voorkomen door een harde Brexit

De Nederlandse voorbereiding op een harde Brexit

De voorbereiding van Nederland op een keiharde Brexit

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl