Tweedemonitor / Kamervraag / Omgewaaide vrachtwagens als gevolg van de westerstorm van 18 januari 2018Omgewaaide vrachtwagens als gevolg van de westerstorm van 18 januari 2018

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00803

2018Z00803 Vragen van het lid Sienot (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over omgewaaide vrachtwagens als gevolg van de westerstorm van 18 januari 2018 (ingezonden 22 januari 2018)

1
Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Veel vrachtwagens omgewaaid door zware windstoten’? 1)

2
Kunt u aangeven door wie en op welke manier transportbedrijven en vrachtwagenchauffeurs worden geïnformeerd over de actuele weersomstandigheden en de te nemen maatregelen?

3
Kunt u aangeven hoeveel ongelukken 18 januari jl. zijn ontstaan als gevolg van omgewaaide vrachtwagens en welke gevolgen dat heeft gehad voor de situatie op de weg?

4
Bent u bereid om met de relevante ketenpartners uit de transportsector in gesprek te gaan om te bezien hoe het wegverkeer in Nederland veilig kan blijven onder extreme weersomstandigheden?

5
Bent u bereid afspraken te maken met de sector over verantwoordelijk handelen bij alarmerende weerwaarschuwingen en de bijbehorende weercodes?

6
Ziet u redenen om een onderzoek te laten doen naar de risico’s die het vrachtverkeer loopt bij harde windsnelheden, overeenkomstig een eerder Duits onderzoek? 2)


1) Website RTL Nieuws, 18 januari 2018 (https://www.rtlnieuws.nl/nederland/veelvrachtwagens-omgewaaid-door-zware-windstoten)
2) Website Transport en Logistiek Nederland, 2 maart 2017
(https://www.tln.nl/actueel/nieuws/Paginas/Onderzoek-naar-omkiepen-bij-storm.aspx)


Indiener

Matthijs Sienot (D66)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Access ( 1459 )

Publicatiedatum
22 januari 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl