Tweedemonitor / Kamervraag / Belabberde kolfruimtesBelabberde kolfruimtes

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00717

2018Z00717 Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over belabberde kolfruimtes (ingezonden 19 januari 2018)

1
Bent u bekend met het bericht ‘Kolven? Dat moet de vrouw vaak in het opslaghok doen of op het toilet’? 1)

2
Wat vindt u ervan dat uit het onderzoek van Ouders van Nu blijkt dat maar 33% van de vrouwen die op het werk kolven beschikking hebben over een kolfplek die voldoet aan de wettelijke eisen?

3
Deelt u de mening dat het niet of onvolledig faciliteren van een kolfruimte een vorm is van zwangerschapsdiscriminatie? Zo nee, waarom niet?

4
Vindt u ook dat het voor de arbeidsparticipatie van vrouwen van belang is dat zaken als een goede kolfruimte goed geregeld zijn? Zo nee, waarom niet?

5
Is er bij werkgevers voldoende kennis over de wettelijke eisen rondom kolven en kolfruimtes? Zo nee, wat gaat u doen om de kennis bij werkgevers hierover te vergroten?

6
Wat vindt u ervan dat veel vrouwen zich bezwaard voelen om hun werkgever hier op aan te spreken? Bent u bereid om vrouwen beter te informeren over hun rechten? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken? Zo nee, waarom niet?


1) Algemeen Dagblad, 16 januari 2018, https://www.ad.nl/ad-werkt/kolven-dat-moet-devrouw-vaak-in-het-opslaghok-doen-of-op-het-toilet~a5ae4302/


Indiener

Nevin Özütok (GL)


Gericht

Tamara van Ark (VVD)


descriptionAccess ( 1443 )

Publicatiedatum
19 januari 2018Gerelateerd

Belabberde kolfruimtes

Het bericht het noodlijdende HAS in Den Bosch onder financieel toezicht staat

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

Antwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over het bericht dat Limburg heeft besloten wasberen te gaan schieten

Het bericht ‘CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl