Tweedemonitor / Kamervraag / PartnerschapPartnerschap

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00704

2018Z00704 Vragen van de leden Leijten en Van Kent (beiden SP) aan de staatssecretaris van Financiƫn over partnerschap (ingezonden 19 januari 2018)

1
Het u kennisgenomen van de vraag over fiscaal partnerschap en toeslagen van 8 januari 2018? 1)

2
Erkent u dat enkel het gegeven dat de vraagsteller geen fiscale partner had op het moment dat zijn dochter bij hem is komen wonen, ertoe leidt dat zijn dochter geen recht heeft op kindgebonden budget en zorgtoeslag? Vindt u dit rechtvaardig?

3
Waarom is er bij bloedverwantschap in de eerste graad bij de toeslagen mogelijkerwijs sprake van partnerschap, terwijl bij de schenk- en erfbelasting sprake is van een kind? Wat vindt u van deze discrepantie?

4
Klopt het dat in de pensioenwet bij bloedverwantschap in de eerste graad geen sprake kan zijn van partnerschap en er dus geen recht bestaat op een nabestaandenpensioen? Klopt het ook dat in de participatiewet bij bloedverwantschap in de eerste graad geen sprake kan zijn van partnerschap?

5
Waarom is ervoor gekozen ook kinderen als fiscaal partner aan te (kunnen) merken? Kunt u uw antwoord toelichten?

6
Acht u het wenselijk dat de overheid met betrekking tot partnerschap uiteenlopende criteria hanteert? Zo ja, waarom?

7
Deelt u de mening dat het hanteren van verschillende criteria voor partnerschap bij de belastingdienst het belastingstelsel complexer maakt dan nodig?

8
Bent u bereid de criteria voor partnerschap in verschillende wetten meer met elkaar in lijn te brengen? Zo nee, waarom niet?


1) https://vraagde2ekamer.nl/fiscaal-partner-en-toeslag/


Indiener

Renske Leijten (SP)

Bart van Kent (SP)


Gericht

Menno Snel (D66)


Access ( 1434 )

Publicatiedatum
19 januari 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl