Tweedemonitor / Kamervraag / De opvang van Venezolaanse vluchtelingenDe opvang van Venezolaanse vluchtelingen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00605

2018Z00605 Vragen van het lid Bouali (D66) aan de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken over de opvang van Venezolaanse vluchtelingen (ingezonden 18 januari 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «VN-chef biedt Colombia hulp voor vluchtelingen»?1

Vraag 2
Onderschrijft u het pleidooi van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) dat Colombia moet worden geholpen bij de opvang van Venezolaanse vluchtelingen?

Vraag 3
Kunt u een inschatting geven van het totaal aantal gevluchte Venezolaanse burgers tot heden en hoeveel er daarvan reeds in Colombia zijn opgevangen?

Vraag 4
Wat doet Nederland momenteel om Colombia bij te staan bij de opvang van Venezolaanse vluchtelingen? Kunt u toelichten wat het Nederlandse beleid is? Welke mogelijkheden heeft u, bijvoorbeeld via het Noodfonds, om de hulp aan Colombia te intensiveren?

Vraag 5
Deelt u de mening dat Nederland ook een verantwoordelijkheid heeft om hulp te bieden bij de opvang van Venezolaanse vluchtelingen, gezien het feit dat Venezuela ons grootste buurland is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Bent u bereid het probleem van de opvang van Venezolaanse vluchtelingen te agenderen in de VN-Veiligheidsraad, en daar net als de secretaris-generaal van de VN te pleiten voor concrete bijstand voor Colombia? Zo ja, bent u bereid de Kamer te informeren over de uitkomsten hiervan?

Vraag 7
Kunt u toelichten hoeveel Venezolaanse vluchtelingen in 2017 in Aruba, Bonaire en Curaçao zijn opgevangen, en hoe de opvang voor hen op deze verschillende eilanden is geregeld?

Vraag 8
Klopt het dat 187 Nederlanders vast zitten in Venezuela?2 Kunt u toelichten wat het kabinet doet om deze mensen vrij te krijgen?

1 Telegraaf, 14 januari 2018, https://www.telegraaf.nl/nieuws/1537693/vn-chef-biedt-colombiahulp-voor-vluchtelingen.
2 Telegraaf, 10 januari 2018, https://www.telegraaf.nl/nieuws/1523779/maduro-houdt-bijnatweehonderd-nederlanders-vast.


Gerelateerd

De opvang van Venezolaanse vluchtelingen

De opvang van Venezolanen in Colombia

De opvang van Venezolaanse migranten

Het repressieve optreden van de Venezolaanse autoriteiten tegen jongeren

De opvang van Venezolanen op Aruba en Curaçao en de Nederlandse bijstand daarbij

Het bericht ‘Caribische eilanden kunnen grotere toestroom Venezolanen verwachten’

Het bericht dat hij een deal sloot met een van martelingen verdachte Venezolaanse minister

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl