Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Experts: overheid moet ingrijpen bij internetapparaten’Het bericht ‘Experts: overheid moet ingrijpen bij internetapparaten’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00494

2018Z00494 Vragen van de leden Van Toorenburg (CDA) en Verhoeven (D66) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Experts: overheid moet ingrijpen bij internetapparaten» (ingezonden 17 januari 2018).


Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Experts: overheid moet ingrijpen bij internetapparaten»?1

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de oproep van Amerikaanse internetexperts om de op dit moment gebrekkige beveiliging van op internet aangesloten apparaten te verbeteren?

Vraag 3
Ziet u mogelijkheden om de verkoop van onvoldoende veilige internetapparaten beter te reguleren, bijvoorbeeld door de verkoop van bewezen onveilige apparaten in Nederland te verbieden?

Vraag 4
Bent u bereid te pleiten voor een Europees keurmerk dat dient ter waarborging van de veiligheid van internetapparaten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
In hoeverre richten bewustwordingscampagnes als Alert Online en www.veiliginternetten.nl op de gevaren van internetapparaten? Kan een gerichte bewustwordingscampagne over dit onderwerp van nut zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Hoe is de aansprakelijkheid van producenten van onveilige internetapparaten op dit moment geregeld? Kunnen producenten van onveilige apparaten aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade veroorzaakt door botnets die gebruik maken van deze apparaten? Zo nee, dient de wetgeving dan niet aangepast te worden?

1 Algemeen Dagblad, 8 januari 2018


Gerelateerd

Het bericht ‘Experts: overheid moet ingrijpen bij internetapparaten’

Het bericht dat de overheid tuinders hielp om het ETS te ontwijken

Het bericht 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, ‘overheid moet ingrijpen’'

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Het bericht 'Experts boos over soepeler BENG-eisen'

Paspoorthandel op Malta

Het Coronavirus

De berichten dat de meeste bedrijven in de vleessector de RIVM-richtlijnen niet naleven

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl