Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de buste van Johan Maurits is weggehaald uit de foyer van het MauritshuisHet bericht dat de buste van Johan Maurits is weggehaald uit de foyer van het Mauritshuis

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00491

2018Z00491 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de buste van Johan Maurits is weggehaald uit de foyer van het Mauritshuis (ingezonden 17 januari 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Buste Johan Maurits weg uit foyer Mauritshuis»?1

Vraag 2
Wat vindt u van het feit dat het bestuur van het Mauritshuis in Den Haag heeft besloten om de buste van notabene de naamgever van het museum, Johan Maurits, te verplaatsen vanwege de groeiende maatschappelijke discussie over het slavernijverleden?

Vraag 3
Deelt u de mening dat het verwijderen van beelden van markante figuren uit de Nederlandse geschiedenis geen enkele bijdrage levert aan de maatschappelijke discussie? Zo nee, kunt u een toelichting geven?

Vraag 4
Wat vindt u van het feit dat steeds meer musea en gemeenten overwegen om beelden en namen van onder andere zeehelden te verwijderen of te wijzigen? Deelt u de mening dat de geschiedenis niet uitgewist dient te worden en we moeten stoppen om het verleden naast de huidige maatschappelijk meetlat te leggen? Zo nee, kunt u een toelichting geven?

Vraag 5
Wat gaat u doen om te voorkomen dat dergelijke beelden of namen uit musea of het straatbeeld verdwijnen, omdat een selecte groep van mening is dat de geschiedenis op deze wijze herschreven dient te worden?

1 NRC d.d. 12 januari 2018; https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/12/buste-johan-maurits-weg-uitfoyer-mauritshuis-a1588230


Gerelateerd

Het bericht dat de buste van Johan Maurits is weggehaald uit de foyer van het Mauritshuis

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De vertraging van de noodkeuken op de Johan Willem Frisokazerne in Assen

Het bericht ‘Komt Johan van Laarhoven in 2018 naar Nederland?’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat omstreden teckelfokker naar Hongarije verkast

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl