Tweedemonitor / Kamervraag / De uitzettingen van afgewezen asielzoekers naar SoedanDe uitzettingen van afgewezen asielzoekers naar Soedan

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00247

2018Z00247 Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Jasper van Dijk (SP), Groothuizen (D66) en Kuiken (PvdA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de uitzettingen van afgewezen asielzoekers naar Soedan (ingezonden 12 januari 2018).

Vraag 1
Is het onderzoek dat de Belgische regering heeft ingesteld naar de berichten dat uitgezette Soedanese asielzoekers bij terugkeer in Soedan met marteling of onmenselijke behandeling te maken hebben gekregen voor u aanleiding om zelf ook onderzoek te laten doen naar het lot van Soedanese asielzoekers die door Nederland zijn uitgezet, zoals bijvoorbeeld de Soedanees die in december is teruggestuurd?1 Zo nee, waarom niet?

Vraag 2
Bent u bereid om in elk geval tot de resultaten van uw eigen onderzoek dan wel het Belgische onderzoek bekend zijn, tijdelijk geen Soedanezen gedwongen naar Soedan uit te zetten?

Vraag 3
Welke rol hebben Soedanese diplomaten of andere functionarissen gehad bij het voorbereiden van de uitzetting van afgewezen Soedanese asielzoekers?

Vraag 4
Is het waar dat een of meer Soedanese diplomaten in Nederland informatie hebben verzameld of verzamelen over Soedanese asielzoekers die hier aanwezig zijn?

Vraag 5
Zijn er gevallen bekend dat een diplomaat of diplomaten van de Soedanese ambassade ook contact zoeken met Soedanese asielzoekers hier? Zo ja, acht u dit aanvaardbaar en welke gevolgen heeft dit gehad?

1. https://www.volkskrant.nl/buitenland/belgische-staatssecretaris-in-opspraak-na-terugsturensoedanese-vluchtelingen~a4552404/


Gerelateerd

Het rapport van Amnesty International Nederland inzake uitzettingen naar Soedan

De uitzettingen van afgewezen asielzoekers naar Soedan

Uitzettingen naar Soedan

De problemen inzake het asielbeleid

Het bericht 'Criminele asielzoekers van de straat houden'

Het bericht 'Kabinet gebruikt drukmiddelen niet om asielzoekers terug te sturen'

Het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Soedan

Het falend terugkeerbeleid

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl