Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat jagers in 2018 wasberen mogen afschietenHet bericht dat jagers in 2018 wasberen mogen afschieten

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00245

2018Z00245 Vragen van het lid Arissen (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat jagers in 2018 wasberen mogen afschieten (ingezonden 12 januari 2018).


Vraag 1
Kent u het bericht «Jagers mogen ongewenste wasberen vanaf volgend jaar afschieten»?1

Vraag 2
Kunt u aangeven op basis van welk onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek de kwalificatie «ongewenst» berust?

Vraag 3
Waarom krijgen jagers een vrijbrief om de kwalificatie «ongewenst» naar eigen inzicht in te vullen en te hanteren?

Vraag 4
Kunt u onderbouwen welke grote problemen te verwachten zijn wanneer de wasbeer, waarvan er naar schatting hooguit twintig rondlopen in de regio Gelderland, niet bejaagd wordt in relatie tot het feit dat er in Duitsland miljoenen wasberen leven?

Vraag 5
Kunt u aangeven op welk onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek de gedachte gebaseerd is dat de populatie wasberen in Nederland gedecimeerd of zelfs tot nul zou kunnen worden teruggebracht via afschot?

Vraag 6
Waarom zou vrij verkeer binnen de Europese Unie zich moeten beperken tot personen en goederen en niet gelden voor dieren?

Vraag 7
Hoe beoordeelt u het voorgenomen afschotbeleid ten aanzien van wasberen in relatie tot andere vanuit het buitenland komende dieren zoals de wolf?

Vraag 8
Bent u bereid met de provincie Gelderland in overleg te treden teneinde het afschot van wasberen te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

1 https://www.ad.nl/binnenland/gelderse-jagers-mogen-ongewenste-wasberen-vanaf-volgendjaar-afschieten~aaaa69ec/


Indiener

Femke Merel Van Kooten-Arissen (LvKA)


Gericht

Carola Schouten (CU)


Access ( 1329 )

Publicatiedatum
12 januari 2018
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl