Tweedemonitor / Kamervraag / De aanstaande sluiting van Siemens HengeloDe aanstaande sluiting van Siemens Hengelo

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00240

2018Z00240 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de aanstaande sluiting van Siemens Hengelo (ingezonden 12 januari 2018).

Vraag 1
Hoe effectief vindt u de «stille diplomatie» die u tijdens het mondelinge vragenuur van 21 november 2017 toezegde te zullen bedrijven nu blijkt dat de Siemens-vestiging in Hengelo gaat sluiten?1

Vraag 2
Kunt u een overzicht geven van wat u heeft gedaan om Siemens te bewegen de vestiging open te houden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Hoe verklaart u dat deze vestiging sluit ondanks dat de vestiging voldoende orders heeft en recent nog een grote order kreeg?

Vraag 4
Welke investeringen hebben de rijksoverheid en medeoverheden gedaan in bijvoorbeeld infrastructuur om Siemens in Hengelo te faciliteren?

Vraag 5
Welke mogelijkheden zijn er om deze investeringen in de Siemens-fabriek te verhalen op Siemens? Bent u bereid deze kosten te verhalen op Siemens indien de investeringen met het sluiten van de fabriek nutteloos blijken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Gaat u met medewerkers van Siemens Hengelo in gesprek naar aanleiding van de brief van FNV Metaal? Zo nee, waarom niet?2

Vraag 7
Wat gaat u nu doen om de werkgelegenheid in Hengelo te behouden? Gaat u de Kamer hierover informeren? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Amhaouch en Omtzigt (beiden CDA), ingezonden 12 januari 2018 (vraagnummer 2018Z00239).
1 https://www.tubantia.nl/hengelo/laatste-hoop-weg-locatie-hengelo-niet-door-onder-siemensvlag~a19b5f3d/
2 https://www.tubantia.nl/dossier-siemens-in-hengelo-dicht/fnv-gesprek-tussen-wiebes-enmedewerkers-siemens~a421e580/


Indiener

Maarten Hijink (SP)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 1334 )

Publicatiedatum
12 januari 2018
Gerelateerd

De aanstaande sluiting van Siemens Hengelo

De adviesaanvraag over de sluiting van Siemens Hengelo

De toekomst van de vestiging Siemens in Hengelo (Overijssel)

Het sluiten van Siemens Hengelo

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Nieuwe bezuinigingen die bestuurders van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) doorvoeren

Het bericht ‘Buschauffeur Albert (60) uit Hengelo: ‘Hoe moeten verplegers nu naar hun werk?’’

Het aangekondigde banenverlies bij Eaton in Hengelo.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl