Tweedemonitor / Kamervraag / Onveilige cv-ketelsOnveilige cv-ketels

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00237

2018Z00237 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over onveilige cv-ketels (ingezonden 12 januari 2018).

Vraag 1
Wat is uw reactie op het bericht dat Nefit problemen met cv-ketels verzweeg tegenover de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)?1

Vraag 2
Hoe is het mogelijk dat problemen met een specifiek type cv-ketel (TopLineketel) van Nefit al sinds 2009 bekend zijn, maar dat de NVWA dit niet wist? Heeft de NVWA (proactief) de veiligheid van cv-ketels gecontroleerd of zijn er andere manieren waarop de NVWA aan de juiste informatie kan komen? Zo ja, welke?

Vraag 3
Is het waar dat Nefit informatie heeft verzwegen en foutieve informatie heeft verstrekt aan de NVWA? Zo ja, welke consequenties verbinden u en de NVWA daaraan, mede gezien het gevaar voor de volksgezondheid dat heeft kunnen ontstaan? Kunt u uw antwoord toelichten?2

Vraag 4
Is het waar dat er in totaal 180 incidenten en 10 branden zijn geweest door TopLine-ketels? Hoeveel van dergelijke cv-ketels zijn geplaatst in ons land en hoeveel huishoudens zijn blootgesteld aan mogelijk gevaar op koolmonoxidevergiftiging of brand door onveilige cv-ketels?3

Vraag 5
Is het mogelijk dat cv-ketels van een ander type van Nefit of van een andere merk ook kromme warmtewisselaars of andere gebreken hebben? Wat gaat u eraan doen om te zorgen dat er geen cv-ketels met gebreken worden geplaatst?

Vraag 6
Deelt u de mening dat periodieke keuringen van woninginstallaties, als cv-ketels, gevaar van brand of koolmonoxidevergiftiging kunnen voorkomen? Zo ja, wanneer gaat u deze APK voor huizen invoeren?

1 https://www.rtlnieuws.nl/nederland/nefit-verzweeg-problemen-met-cv-ketel-tegenover-nvwa
2 https://www.rtlnieuws.nl/nederland/fabrikant-nefit-gaat-onderzoek-doen-naar-veiligheid-cvketels
3 https://www.rtlnieuws.nl/nederland/nvwa-eist-informatie-nefit-op-over-brandgevaarlijke-cvketels


Gerelateerd

Wederom onveilige CV-ketels

Gevaarlijke AGPO Ferroli CV-ketels

Gevaarlijke typen Ferroli-cv- ketels

Onveilige cv-ketels

De NVWA en vervolgonderzoeken naar onveilige cv-ketels

Koolmonoxide vergiftigingen door onveilige cv-ketel

De toegenomen populariteit van gasgestookte ketels, met name in nieuwbouw

Onveilige cv-ketels

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl