Tweedemonitor / Kamervraag / Transparantie regionaal bestuurlijke overleg van 18 december 2017 en Alderstafel Lelystad AirportTransparantie regionaal bestuurlijke overleg van 18 december 2017 en Alderstafel Lelystad Airport

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00077

2018Z00077 Vragen van de leden Amhaouch, Geurts, Omtzigt, Von Martels en Slootweg (allen CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over transparantie regionaal bestuurlijke overleg van 18 december 2017 en Alderstafel Lelystad Airport (ingezonden 9 januari 2018).Vraag 1
Deelt u de mening dat in het dossier Lelystad Airport zorgvuldigheid en transparantie in deze fase prioriteit moeten hebben? Zo ja, welke formele procedures en/of afspraken met betrokkenen zijn hierover vastgelegd om dit goed te borgen?

Vraag 2
Kunt u aangeven of er een verslag beschikbaar is van bovengenoemd bestuurlijk overleg, dat maandag 18 december jl. heeft plaatsgevonden?

Vraag 3
Kunt u aangeven of dit verslag actief openbaar gemaakt wordt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Kunt u toelichten wat het doel was van dit regionale bestuurlijke overleg? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Kunt u aangeven of er besluiten zijn genomen tijdens dit overleg? Zo ja, welke besluiten zijn er genomen?

Vraag 6
Wanneer vindt het volgende regionale bestuurlijke overleg plaats? Is de agenda van dit overleg openbaar? Zo nee, waarom wordt de agenda niet actief openbaar gemaakt? Deelt u de mening dat dit wel zou moeten gebeuren, juist om de transparantie in dit proces te garanderen?

Vraag 7
Kunt u uiteenzetten wat uw inzet bij dit vervolgoverleg zal zijn en kunt u de Kamer hierover voorafgaand aan het overleg informeren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8
Welke stappen zijn voor u nog noodzakelijk om te zetten, voordat het milieueffectrapport (m.e.r.) naar de commissie voor het m.e.r. kan gaan voor advies? Deelt u de mening dat hierbij geen enkele stap overgeslagen mag worden juist om het proces zo zorgvuldig en transparant mogelijk te doorlopen?

Vraag 9
Heeft u kennisgenomen van het bericht «Hans Alders nog tot herfst 2018 op Schipholdossier»?1

Vraag 10
Kunt u aangeven over welke evaluatie het in dit artikel gaat?

Vraag 11
Bent u bereid de Kamer te informeren over de uitkomsten van deze evaluatie? Zo, ja kunt u de evaluatie ook delen met de Kamer? Zo, nee waarom niet?

Vraag 12
Wat is uw antwoord op de vraag van de voorzitter van de Alderstafel dat ook bewoners van gebieden verder van de luchthaven af aan het overleg zouden moeten aanschuiven, vooral voor discussies over routes, die immers over een groter gebied gaan?

Vraag 13
Kunt u bovenstaande vragen binnen twee weken beantwoorden?
1 Website Noordhollands Dagblad, 29 december 2017 (https://www.noordhollandsdagblad.nl/ nieuws/hans-alders-nog-tot-herfst-2018-op-schipholdossier)


Gerelateerd

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

De gevolgen van Lelystad Airport voor vogels

De stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport

Schiphol en Lelystad Airport

Het bericht dat vogels doof en agressief worden van vliegvelden

Het uitgelekte marktonderzoek naar Lelystad Airport en de stelling van Wizz Air dat prijsvechters niet kunnen worden geweerd vanaf Lelystad Airport

Het bericht dat de vliegroutes voor Lelystad Airport gewijzigd zijn tijdens de lopende zienswijzenprocedure

Transparantie regionaal bestuurlijke overleg van 18 december 2017 en Alderstafel Lelystad Airport

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl