Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de oudejaarsconference van BNNVARA subsidie heeft ontvangenHet bericht dat de oudejaarsconference van BNNVARA subsidie heeft ontvangen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00063

2018Z00063 Vragen van de leden Laan-Geselschap en Yesilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat de oudejaarsconference van BNNVARA subsidie heeft ontvangen (ingezonden 8 januari 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Subsidie voor cabaretmiljonair Youp»?1

Vraag 2
Klopt het dat de oudejaarsconference van BNNVARA subsidie heeft ontvangen van het CoBO Fonds om de show te regisseren, naast de subsidie die de publieke omroep reeds ontvangt voor programmering? Zo ja, hoe beoordeelt u dit? Zo nee, kunt u een toelichting geven op de financiering vanuit het CoBO Fonds aan de oudejaarsconference?2

Vraag 3
Zijn er nog andere subsidies met publiek geld verleend aan de oudejaarsconference van de NPO?

Vraag 4
Klopt het bericht dat de subsidiëring door het CoBO Fonds kennelijk ook verleend wordt als het niet noodzakelijk is? Zo ja, hoe beoordeelt u dit? Zo nee, kunt u aangeven op grond van welke criteria hier subsidie is verleend aan de oudejaarsconference van de publieke omroep?

Vraag 5
Deelt u de mening dat subsidieverlening in de kunst- en cultuursector zou moeten dienen om, bij voorkeur tijdelijk, steun te geven aan producties en andere uitingen die anders niet of moeilijk van de grond zouden komen? Zo ja, hoe beoordeelt u de extra subsidieverlening aan de oudejaarsconference van de NPO en bent u voornemens deze gang van zaken te bespreken met de NPO en het CoBO Fonds? Zo nee, kunt u een toelichting geven?

Vraag 6
Deelt u de mening dat transparantie van de kosten en financiering van een programma van de NPO van groot belang is voor een goede afrekenbaarheid en verantwoording van publieke middelen? Zo ja, hoe wilt u dit in de toekomst bevorderen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
Kunt u aangeven of de oudejaarsconference van de commerciële omroep RTL4 ook subsidie heeft ontvangen?

1 https://www.telegraaf.nl/entertainment/1499820/subsidie-voor-cabaretmiljonair-youp 2 CoBO Fonds: De Stichting coproductiefonds Binnenlandse Omroep


Gerelateerd

Het bericht dat de oudejaarsconference van BNNVARA subsidie heeft ontvangen

De problematiek rondom hulpmiddelen en verhuizingen

Het afkopen van strafrechtelijke vervolging via schikkingen

Het bericht 'Hoe Jeroen Pauw vertrok en toch een beetje kon blijven'

Het bericht 'Stichting tegen kindermishandeling gebruikte subsidie voor spirituele workshops'

Het bericht “Waarom durfal Alkmaar geen topsubsidie krijgt voor EK Wielrennen” en het bericht “toch nog ruim kwart miljoen subsidie voor EK wielrennen”

Het bericht ‘Subsidie nachttrein verstoort de markt’

De brief ‘Uitvoering motie van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg over de intrekking van het Nederlanderschap’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl