Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Stormachtig begin’Het bericht ‘Stormachtig begin’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00053

2018Z00053 Vragen van de leden Rudmer Heerema en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Stormachtig begin’ (Ingezonden 5 januari 2018)


1 Bent u bekend met het bericht een ‘stormachtig begin’? 1)

2
Bent u op de hoogte wat het effect van de Westerstorm van 3 januari jl. op dit deel van onze kust is geweest? Bent u voorts bekend met het feit dat de genoemde ondernemer in het artikel dicht moest omdat de zandvoorraad niet op peil gehouden wordt?

3
Bent u bekend met de situatie bij Camperduin waar voordat de Westerstorm van 3 januari jl. onze kust trof reeds een grote hoeveelheid van het opgespoten zand was weggeslagen zonder dat dit hersteld werd?

4
Zijn er meer plekken bij de Nederlandse kust waar het opgespoten zand veel sneller afgeslagen is dan berekend was? Wat zijn de risico’s hiervan voor de veiligheid en het kustbeheer?

5
Bent u bekend met het feit dat Boskalis, uitvoerder van de opdracht, pas over twee à drie maanden verantwoordelijkheid neemt voor het op peil houden van de hoeveelheid zand, waardoor gemeente, rijkswaterstaat, provincie en hoogheemraadschap nu niet aan te spreken zijn op de veiligheid en kustbeheer?

6
Bent u bereid Rijkswaterstaat, als opdrachtgever, direct te laten interveniëren zodat Boskalis kan acteren? Zo nee, waarom niet?

1) Telegraaf.nl, 2 januari 2018; https://www.telegraaf.nl/nieuws/1494532/stormachtig-begin


Gerelateerd

Het bericht ‘Stormachtig begin’

Diverse berichten over dierenleed in de Oostvaardersplassen

Het bericht ‘Lange ochtendfile op A9 vanwege gesloten spitsstrook en ongeval’

Het bericht ‘Vernieuwing Leeghwaterbrug opnieuw maanden vertraagd’

De doorlooptijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Het bericht ‘Fileleed A2 Weert-Eindhoven: ‘snelle’ maatregelen laten op zich wachten’

Het bericht ‘MSC Zoe: nog 2 containers en een regeling te gaan’

Het artikel ‘Na ongelukken onnodig lang in de file door procedures’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl