Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Te weinig geld voor bijstandsuitkering vluchtelingen'Het bericht 'Te weinig geld voor bijstandsuitkering vluchtelingen'

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00021

2018Z00021 Vragen van de leden De Jong, Fritsma, De Graaf en Wilders (allen PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Te weinig geld voor bijstandsuitkering vluchtelingen' (Ingezonden 3 januari 2018)

1
Bent u bekend met het bericht ‘Te weinig geld voor bijstandsuitkering vluchtelingen’? 1)

2
Deelt u de mening dat het absurd is dat gemeenten miljoenen tekort komen om bijstandsuitkeringen te verstrekken door de groei van het aantal bijstandsontvangers als gevolg van de grote migranteninstroom van de afgelopen jaren?

3
Welk percentage vormen de niet-westerse allochtonen in de bijstand? Wat kost dit per jaar? Deelt u de mening dat de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de bijstand een ongekende druk legt op de houdbaarheid van onze verzorgingsstaat en dat hardwerkende Nederlanders daar iedere dag weer de prijs voor moeten betalen? Zo nee, waarom niet?

4
Deelt u voorts de mening dat het zijn van een verzorgingsstaat en het zijn van een immigratieland een onmogelijke combinatie is?

5
Bent u bereid maatregelen te nemen teneinde onze verzorgingsstaat te beschermen en houdbaar te houden voor de toekomst en derhalve te bewerkstelligen dat alle bijstandsuitkeringen van statushouders per direct worden ingetrokken en tevens niet meer worden verstrekt aan statushouders en dat alle bijstandsuitkeringen per direct worden ingetrokken van mensen die niet voldoen aan de taaleis dat voorts immigranten pas nadat zij tien jaar in Nederland hebben gewoond en gewerkt en geen strafbare feiten hebben gepleegd eventueel aanspraak kunnen doen op de bijstand en dat de Nederlandse grenzen worden gesloten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit islamitische landen?

6
Deelt u de mening dat een euro maar één keer kan worden uitgegeven en dat derhalve iedere euro die wordt uitgegeven aan niet-westerse allochtonen uit bijvoorbeeld de bijstandspot niet meer kan worden uitgegeven aan onze eigen mensen en dat dit leidt tot onmiskenbare achterstelling van hardwerkende Nederlanders, ouderen en gehandicapten?

7
Kunt u uitsluiten dat de oplopende tekorten, die zijn ontstaan door de hoge migratiestromen de afgelopen jaren, niet zullen leiden tot extra discriminatie van Nederlanders en extra (decentrale) bezuinigingen op de zorg, ouderenbeleid, infrastructuur en zaken die Nederlanders in hun portemonnee raken?


1) https://nos.nl/artikel/2209712-te-weinig-geld-voor-bijstandsuitkering-vluchtelingen.html


Gerelateerd

Het bericht 'Te weinig geld voor bijstandsuitkering vluchtelingen'

Het bericht ‘Staat wil deal met Volkert van der Graaf’

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake de bestrijding door gemeenten van bijstandsfraude door vermogende Turkse Nederlanders

Het bericht 'Kopzorgen KNVB om duel Jong Oranje in Belarus: ‘Veiligheid boven alles’'

De regeling van het openbaar ministerie met Volkert van der Graaf

Het feit dat de voormalig inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen het onbegrijpelijk vindt dat de versterking van 1588 woningen momenteel opgeschort is

Het bericht ‘Graaf Huyn College sluit bouwafdeling’

Ontwikkelingen op het dossier BUIG, bekostiging bijstandsuitkeringen en uitspraak Centrale Raad van Beroep

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl