Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht’ Echtpaar kraakt droomhuis om sloop te voorkomen’Het bericht’ Echtpaar kraakt droomhuis om sloop te voorkomen’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00006

2018Z00006 Vragen van de leden Beckerman (SP), Nijboer (PvdA) en Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Echtpaar kraakt droomhuis om sloop te voorkomen’ (ingezonden 2 januari 2018)

1
Bent u bekend met het bericht dat een echtpaar een boerderij in Middelstum heeft gekraakt teneinde het karakteristieke pand te behoeden van sloop door de NAM? 1)

2
Bent u bekend met het feit dat het echtpaar mogelijkheden ziet het pand zodanig te herstellen en versterken dat het behouden blijft?

3
Bent u bekend met het bericht dat de NAM wil dat het echtpaar binnen twee dagen vertrekt? 2)

4
Vindt u het onwenselijk dat de NAM voor deze opstelling kiest?

5
Bent u van mening dat er naar een oplossing moet worden gezocht waarbij behoud van het pand uitgangspunt is?

6
Welke stappen wilt u nemen teneinde te zorgen dat er een goede oplossing komt?

7
Wat onderneemt u om te voorkomen dat de NAM aangekochte panden langjarig laat verslonzen zodat eerder tot sloop wordt overgegaan en beeldbepalende gebouwen dus niet behouden blijven?


1) https://www.rtvnoord.nl/nieuws/188138/Echtpaar-kraakt-droomhuis-om-sloop-tevoorkomen
2) https://www.rtvnoord.nl/nieuws/188177/Krakersstel-moet-binnen-twee-dagen-vertrekkenvan-de-NAM


Gerelateerd

Het bericht’ Echtpaar kraakt droomhuis om sloop te voorkomen’

De berichten ‘Rechter krijgt laatste woord’ en ‘Katwijk: Sloop van barakken bij voormalig vliegveld Valkenburg’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het ter dood veroordeelde Pakistaanse echtpaar Shafqat Emmanuel en Shagufta Kausar

Het bericht ‘Echtpaar gooit tuinhuis op Airbnb. Hoe worden de huurinkomsten belast?’

Het bericht van NOS Sport op 21 december 2020, ‘Sportrechtbank kraakt door machtsmisbruikzaken: dit is groter dan het turnen’

De sloop van gebouwen door Israël in Palestina

Problemen met prefab-huizen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl