Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Wilders over het verlenen van asiel aan Asia BibiAntwoord op vragen van het lid Wilders over het verlenen van asiel aan Asia Bibi

Keywords:
Zaaknummer: 2018D57929

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister-President, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Wilders over het verlenen van asiel aan Asia Bibi. Deze vragen werden ingezonden op 3 december 2018 met kenmerk 2018Z22782.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
Stef Blok


Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister-President, op vragen van het lid Wilders (PVV) over het verlenen van asiel aan Asia Bibi

Vraag 1

Bent u bereid om het door extreme moslims met de dood bedreigde dappere christelijke meisje Asia Bibi uit Pakistan in Nederland asiel te verlenen?

Vraag 2

Zo ja, kunt dat aan haar, haar vertegenwoordigers en de Pakistaanse autoriteiten laten weten?

Vraag 3

Zo neen, waarom niet en is het geen grove schande dat u in Nederland de afgelopen jaren honderdduizenden niet-westerse allochtonen - vaak moslims - ons land heeft binnengelaten en vaak asiel heeft verleend waaronder gelukszoekers, terroristen en salafisten, terwijl er voor een dapper christelijk Pakistaans meisje dat niets heeft misdaan maar de dood vreest wegens ‘blasphemie’ tegen de nepprofeet Mohammed geen plaats zou zijn in Nederland?

Vraag 4
Is het niet zeer gepast al die onterecht ons land binnengelaten gelukszoekers uit Nederland te zetten en aan een echte vluchteling als Asia Bibi asiel te verlenen?

Antwoord op vragen 1, 2,3 en 4

Nederland heeft zich de laatste jaren bilateraal, in EU-verband en met andere gelijkgezinde landen intensief ingespannen voor de zaak van Asia Bibi en dat zal het kabinet blijven doen. Het is belangrijk dat de vrijspraak door het Hooggerechtshof wordt uitgevoerd. Gezien de gevoelige context rondom blasfemie en buitenlandse inmenging en de veiligheidsrisico’s voor alle betrokkenen, kiezen alle gelijkgezinde landen in deze zaak op dit moment voor stille diplomatie, zeker waar dit de opvang en bescherming van Asia Bibi betreft.

Vraag 5
Wilt u deze vragen voor dinsdag 4 december 11.00 uur beantwoorden?

Antwoord
De vragen zijn zo spoedig mogelijk beantwoord.

Antwoord op

Het verlenen van asiel aan Asia Bibi (3 December 2018)
Reactietijd: 1 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Geert Wilders (PVV)


descriptionAccess ( 6380 )

Publicatiedatum
4 December 2018Gerelateerd

De situatie van Asia Bibi nu zij is vrijgesproken van godslastering door het Pakistaanse Hof

Het verlenen van asiel aan Asia Bibi

De veiligheid van de advocaat van de Asia Bibi, de heer Saif ul-Malook, nu hij teruggekeerd is naar Pakistan om haar zaak te verdedigen

De ranglijst christenvervolging 2019 uitgebracht door ‘Open Doors’

Het bericht ‘Dissidenten uit Hongkong krijgen voor het eerst asiel in Duitsland’

De passagiers op het schip Westerdam

De Kerncijfers asiel en migratie, juni 2019

Een zelfmoordaanslag op een kerk in Pakistan

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl