Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Voordewind, Van der Staaij, Van Helvert en Koopmans over de situatie van Asia Bibi nu zij is vrijgesproken van godslastering door het Pakistaanse HofAntwoord op vragen van de leden Voordewind, Van der Staaij, Van Helvert en Koopmans over de situatie van Asia Bibi nu zij is vrijgesproken van godslastering door het Pakistaanse Hof

Keywords:
Zaaknummer: 2018D53981

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Voordewind, Van der Staaij, Van Helvert en Koopmans over de situatie van Asia Bibi nu zij is vrijgesproken van godslastering door het Pakistaanse Hof. Deze vragen werden ingezonden op 5 november 2018 met kenmerk 2018Z20014.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
Stef Blok

[

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Voordewind (CU), Van der Staaij (SGP), Van Helvert (CDA) en Koopmans (VVD) over de situatie van Asia Bibi nu zij is vrijgesproken van godslastering door het Pakistaanse Hof.

Vraag 1

Bent u bekend met de situatie van Asia Bibi nu zij nog niet is vrijgesproken van godslastering door het Pakistaanse Hof?

Antwoord

Ja. Asia Bibi is echter wel vrijgesproken van blasfemie door het Pakistaanse Hooggerechtshof. Maar er is, conform Pakistaans recht, een petitie ingediend bij het Hooggerechtshof om deze uitspraak te herzien. Deze petitie wordt conform de in Pakistan geldende procedures behandeld.

Vraag 2
Bent u bereid alles in het werk te stellen om alsnog Asia Bibi vrij te krijgen in samenwerking met andere EU-lidstaten?

Vraag 3
Indien Asia Bibi alsnog vrij komt, bent u dan bereid al het nodige te doen samen met andere EU-lidstaten om eraan bij te dragen dat Asia Bibi, haar familie, de advocaat en eventueel de rechters veilig Pakistan kunnen verlaten?


Vraag 4
Bent u zo nodig bereid hen in Nederland een (tijdelijk) veilig onderkomen te bieden mogelijk via het Shelter City-programma?

Antwoord

Nederland heeft zich de laatste jaren bilateraal, in EU-verband en met andere gelijkgezinde landen intensief ingespannen voor deze zaak en dat zal het kabinet blijven doen. Het is belangrijk dat de uitspraak van het Hooggerechtshof wordt uitgevoerd. Het is daarom positief dat Premier Khan van Pakistan de uitspraak van het Hooggerechtshof steunt en heeft verwelkomd. Gezien de gevoelige context rondom blasfemie en buitenlandse inmenging en de veiligheidsrisico’s voor alle betrokkenen, kiezen alle gelijkgezinde landen in deze zaak op dit moment voor stille diplomatie, zeker waar dit de opvang en bescherming van Asia Bibi betreft. Aan de advocaat van Asia Bibi, alsmede zijn echtgenote en kind, heeft het kabinet een plek in het Shelter City-programma aangeboden. Het Shelter City-programma is bedoeld voor tijdelijke opvang aan mensenrechtenverdedigers om in een veilige omgeving op adem te komen.

Vraag 5
Bent u bereid om samen met andere EU-lidstaten er alles aan te doen om bij de Pakistaanse overheid er op aan te dringen bescherming te bieden aan christenen, christelijke scholen en kerken?

Antwoord

Tijdens bilaterale en EU-contacten met de Pakistaanse regering wordt consequent aandacht besteed aan de positie van christelijke minderheden, en andere religieuze minderheden alsmede degenen zonder religie en/of levensovertuiging.

Het kabinet zal deze inzet onverminderd voortzetten en op de Raad Buitenlandse Zaken van 19 november 2018 ook aandacht vragen voor deze kwestie.


Gerelateerd

De situatie van Asia Bibi nu zij is vrijgesproken van godslastering door het Pakistaanse Hof

De veiligheid van de advocaat van de Asia Bibi, de heer Saif ul-Malook, nu hij teruggekeerd is naar Pakistan om haar zaak te verdedigen

Geweldpleging tegen een Pakistaanse blogger in Nederland

Het verlenen van asiel aan Asia Bibi

De uitsluiting van maatschappelijke organisaties door de Pakistaanse overheid

Het bericht ‘Islamisten én overheid jagen op Pakistaanse feministe’

Het bericht dat de Indiase regering de speciale status van het gebied Kashmir schrapt

De uitspraak van het hof in Den Bosch in een tipgeverszaak van zwartspaarders

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl