Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij, Baudet, De Roon en Voordewind over de Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij, Baudet, De Roon en Voordewind over de Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77

Keywords:
Zaaknummer: 2018D53001

Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Van der Staaij (SGP), Baudet (FvD), De Roon (PVV) en Voordewind (CU), over de Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77. Deze vragen werden ingezonden op 19 oktober 2018 met kenmerk 2018Z18891.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
Stef Blok

[Ondertekenaar 2]

Bijlagen

Bijlage

Explanation of Vote – Kingdom of the Netherlands


[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden de leden Van der Staaij (SGP), Baudet (FvD), De Roon (PVV) en Voordewind (CU) over de Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77

Vraag 1
Kent u het bericht “Nederland stemt voor Palestijns voorzitterschap G77” 1)

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Klopt het dat Nederland in VN-verband heeft ingestemd met een Palestijns voorzitterschap van de G77?

Vraag 3
Bent u ervan op de hoogte dat deze resolutie spreekt van een ‘Palestijnse Staat’?

Vraag 4
Hoe verhoudt deze tekst zich tot het feit dat Nederland de Palestijnse Staat niet formeel erkend heeft? Hoe is het mogelijk dat Nederland desalniettemin in heeft gestemd met deze resolutie?

Antwoord 2, 3 en 4

De leden van de groepering landen genaamd G-77 (waar thans 134 landen lid van zijn) hebben bepaald dat de Palestijnse delegatie in 2019 in de VN het voorzitterschap van hun groepering zal vervullen. Voor het uitvoeren van de taken die behoren bij deze functie, was een technische resolutie nodig om de Palestijnse delegatie bij de Verenigde Naties in New York een aantal rechten toe te kennen. Deze rechten zijn in tijd en aard beperkt tot wat nodig is voor het uitoefenen van het voorzitterschap van de G77 in 2019. Nederland heeft, in gezelschap van de meerderheid van EU-leden, ingestemd met toekenning van deze specifieke rechten. Tegelijkertijd heeft het Koninkrijk zijn jarenlange consistente positie ten aanzien van de niet-erkenning van de ‘Staat Palestina’ in een stemverklaring herbevestigd onder verwijzing naar de stemverklaring van 29 november 2012 inzake de toetreding van de ‘Staat Palestina’ als een als ‘Non-Member Observer State’ tot de VN. Deze stemverklaring stuur ik hierbij mee.

Vraag 5
Hoe kan een niet-lidstaat voorzitter worden van een dergelijk VN-orgaan? Bestaan hier precedenten van?

Antwoord

De G-77 vormen geen VN-orgaan, maar een coalitie en overlegkader van een aantal landen. Het is niet eerder voorgekomen dat een delegatie die door de Algemene Vergadering de status is verleend van ‘Non-Member Observer State’ voorzitter werd van een samenwerkingsverband van leden van de Verenigde Naties. Wel zijn er andere voorbeelden van niet-leden die een voorzitterschapsrol vervullen, zoals de EU-delegatie dat doet voor de EU.

Vraag 6
Bent u bereid voortaan tegen VN-resoluties te stemmen waarmee de suggestie gewekt wordt dat een Palestijnse staat erkend wordt?

Antwoord:

De positie van het Koninkrijk ten aanzien van de niet-erkenning van de ‘Staat Palestina’ is wereldwijd bekend. Het Koninkrijk zal dit, waar nodig, blijven duidelijk maken.

1) https://www.cidi.nl/nederland-stemt-voor-palestijns-voorzitterschap-g77/

Antwoord op

De Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77 (19 Oktober 2018)
Reactietijd: 19 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Joël Voordewind (CU)

Thierry Baudet (FvD)

Kees van der Staaij (SGP)

Raymond de Roon (PVV)


descriptionAccess ( 5944 )

Publicatiedatum
7 November 2018Gerelateerd

De Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77

Het bericht ‘Israël oogst kritiek met bliksemsloopactie op Palestijns grondgebied’

Foutieve registratie in de basisregistratie personen

De sloop door Israël van door Nederland gefinancierde watersystemen in bezet Palestijns gebied

Toeristische bedrijven die verdienen aan illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied

De sponsoring van het tijdelijke EU-voorzitterschap

Een VN-lijst met bedrijven die actief zijn in illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied

De Sponsoring van EU-voorzitters door bedrijven

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl