Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Ploumen over het bericht 'Khashoggi vermoord op last koningshuis'Antwoord op vragen van het lid Ploumen over het bericht 'Khashoggi vermoord op last koningshuis'

Keywords:
Zaaknummer: 2018D51272

Hierbij bieden wij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Ploumen over het bericht ‘Khashoggi vermoord op last koningshuis’. Deze vragen werden ingezonden op 23 oktober 2018 met kenmerk 2018Z18169.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Stef Blok Sigrid A.M. Kaag

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid Ploumen (PvdA) over het bericht ‘Khashoggi vermoord op last koningshuis’

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ’Khashoggi vermoord op last koningshuis’?[1]

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Heeft u daarop direct contact opgenomen met uw Turkse ambtsgenoot om bevestiging te krijgen van deze berichten?

Antwoord

Zoals reeds toegezegd tijdens het AO RBZ op 11 oktober jl. heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken contact opgenomen met het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken om navraag te doen over de kwestie van de verdwenen Saoedische journalist Khashoggi en na te gaan of steun gewenst is. Uit deze navraag bleek dat Turkije inzet op medewerking door Saoedi-Arabië om de feiten rond deze kwestie boven water te krijgen. President Erdogan heeft op 23 oktober tijdens een publieke bijeenkomst de belangrijkste feiten die reeds uit media berichten bekend waren bevestigd. De Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie heeft namens de Europese Unie Saoedi-Arabië opgeroepen om volledig mee te werken met de Turkse autoriteiten, ook heeft de E3 een verklaring uitgedaan.

Vraag 3
Heeft u contact opgenomen met uw Europese ambtsgenoten om deze kwestie te bespreken? zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daar uit gekomen?

Vraag 4
Heeft u inmiddels al contact gehad met andere internationale collega’s om deze kwestie te bespreken? Zo nee, op welke termijn gaat u dat doen? Zo ja, wat heeft dat opgeleverd?

Vraag 5

Welke gevolgen geeft u aan de (mogelijke) betrokkenheid van het Saoedische Koningshuis bij de verdwijning op deze journalist?

Vraag 6

Welke gevolgen heeft dit voor de relatie van Nederland met Saoedi-Arabië?

Vraag 7

Ben u van plan de geplande handelsmissie naar Saoedi-Arabië van 18 tot en met 21 november 2018 (vooralsnog) uit te stellen tot er duidelijkheid is over de betrokkenheid van Saoedi-Arabië bij deze verdwijning? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Steunt u de Turkse president Erdogan in zijn eis dat de Saoedi’s met bewijzen komen dat Khashoggi inderdaad het consulaat zelf heeft verlaten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft u uw Europese ambtgenoten gevraagd hetzelfde te doen?

Antwoord op vragen 3 t/m 8

Voor een uitgebreide kabinetsappreciatie, verwijs ik uw Kamer naar de Kamerbrief ‘Beleid ten aanzien van Saoedi-Arabië’, dd. 18 oktober 2018 met kenmerk 2018Z18730 en naar de Kamerbrief ‘Betrokkenheid Saoedi-Arabië bij moord op journalist Jamal Khashoggi’ dd. 30 oktober 2018, motie 21501-20, nr. 1373.
Indiener

Stef Blok (VVD)

Sigrid Kaag (D66)


Gericht

Lilianne Ploumen (PvdA)


descriptionAccess ( 5816 )

Publicatiedatum
30 Oktober 2018Gerelateerd

Het bericht ’Khashoggi vermoord op last koningshuis’

Het bericht ‘VN-rapport: Bewijs dat Saoedische kroonprins achter moord Khashoggi zit’

Het bericht ‘Jaar na dood Khashoggi: zaken doen met de kroonprins kan weer’

Het Rapport van de Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions: Investigation into the unlawful death of Mr. Jamal Khashoggi

Een vermoorde boswachter in Roemenië

De situatie dat Oeigoeren in Chinese concentratiekampen worden vermoord en hun organen worden verkocht

Het bericht 'It Wasn't Just Khashoggi: A Saudi Prince's Brutal Drive to Crush Dissent'

Het bericht Saudi Arabia Allegedly Tortured Women’s Rights Activists Before Khashoggi Murder

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl