Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Baudet over op welke punten de minister-president overtuigd is in het debat over de Algemene Beschouwingen van dit jaarAntwoord op vragen van het lid Baudet over op welke punten de minister-president overtuigd is in het debat over de Algemene Beschouwingen van dit jaar

Keywords:
Zaaknummer: 2018D46377

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Baudet (FvD) over op welke punten de minister-president overtuigd is in het debat over de Algemene Beschouwingen van dit jaar d.d. 24 september 2018, kenmerk 2018Z16635.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,
Mark Rutte


2018Z16635

Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de minister-president over op welke punten de minister-president overtuigd is in het debat over de Algemene Beschouwingen van dit jaar (ingezonden 24 september 2018)

Vraag 1
Op welke punten in het debat over de Algemene Politieke Beschouwingen is de Minister-president van mening veranderd? Wat was bij ieder van die punten zijn mening voorafgaand aan het debat en welke argumenten tijdens het debat - en van wie - overtuigden hem?

Antwoord

Ik ben tijdens het debat uitvoerig ingegaan op de vragen en standpunten van de leden. Van de ingediende moties heeft het kabinet zijn appreciatie gegeven. Ik verwijs voor dit alles naar de Handelingen.


Indiener

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Thierry Baudet (FvD)


descriptionAccess ( 5254 )

Publicatiedatum
27 September 2018Gerelateerd

Op welke punten de minister-president overtuigd is in het debat over de Algemene Beschouwingen van dit jaar

Het bericht dat Minister-President Rutte volgende week voor de tweede maal President Trump bezoekt

Miljonairs tegen belastingontwijking en voor hogere belastingen

De aanhoudende mensenrechtenschendingen in het Amazoneregenwoud, de plannen van president Bolsonaro van Brazilië om het Amazonewoud verder te vernietigen en de dubbele moraal die de EU hierover op nahoudt

De implementatie van noodverordeningen ten behoeve van de ‘intelligente lockdown’.

De rulingpraktijk

Hoe de voorgenomen maatregelen in het regeerakkoord van Rutte III de ‘brievenbus-bv’s’ het leven zuur gaan maken

Het Brexit-ultimatum van de Franse president Macron en de Finse minister-president Rinne

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl