Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Karabulut over een aantal gedetineerden in BahreinAntwoord op vragen van het lid Karabulut over een aantal gedetineerden in Bahrein

Keywords:
Zaaknummer: 2018D46211

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Karabulut over een aantal gedetineerden in Bahrein. Deze vragen werden ingezonden op 5 september 2018 met kenmerk 2018Z15309.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Stef Blok

[Ondertekenaar 1]

[Ondertekenaar 2]

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Karabulut (SP) over een aantal gedetineerden in Bahrein

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Bahrein: Cruel denial of medical treatment endangers lives of jailed activists’? [1]

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat Hassan Mushaima en andere gedetineerden door de autoriteiten in Bahrein goede medische zorg wordt onthouden?

Antwoord

Nederland beschikt niet over eigen informatie over deze zaak. Onlangs heeft de Ombudsman in Bahrein een uitgebreid rapport uitgebracht, waarin gesteld wordt dat betrokkene in staat wordt gesteld gepaste medische zorg te ondergaan.

Vraag 3
Deelt u de analyse van Amnesty International dat Hassan Mushaima en anderen gewetensgevangenen zijn en niet alleen goed behandeld dienen te worden, maar ook direct vrijgelaten moeten worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid hiertoe op te roepen?

Antwoord

Nederland pleit voor een humane behandeling van gevangenen conform internationale mensenrechtenverdragen zoals vermeld in de verdragen van Burger- en Politieke Rechten als ook het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing. Personen die niets anders doen dan op vreedzame wijze uitkomen voor hun mening behoren daarvoor niet in de gevangenis te belanden.

De mensenrechtensituatie in Bahrein blijft reden geven tot zorg en wordt dan ook door Nederland gevolgd. In de contacten met de Bahreinse autoriteiten worden de Nederlandse zorgen stelselmatig onder de aandacht gebracht. De mensenrechtensituatie in Bahrein is in juli 2018 door de VN Mensenrechtenraad te Genève behandeld, waarbij ook de behandeling van gedetineerden aan de orde is gekomen. De Nederlandse regering zal de Bahreinse autoriteiten in internationaal verband blijven aanspreken op de behandeling van gedetineerden, het belang van het garanderen van eerlijke procesgang, en volledige implementatie van het rapport van de Bahrain Independent Commission of Inquiry (BICI).[1] Bahrain: Cruel denial of medical treatment endangers lives of jailed activists, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/bahrain-cruel-denial-of-medical-treatment-endangers-lives-of-jailed-activists/ , 6 augustus 2018.

Antwoord op

Een aantal gedetineerden in Bahrein (5 September 2018)
Reactietijd: 22 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Sadet Karabulut (SP)


descriptionAccess ( 5251 )

Publicatiedatum
27 September 2018Gerelateerd

Het bericht ‘Uitgezette Bahreini zonder eerlijk proces veroordeeld tot levenslang’

Het bericht 'Asielzoeker uit Bahrein na gedwongen vertrek uit Nederland meteen gearresteerd'

Het bericht 'Bahrein brengt drie terrorisme-verdachten ter dood'

Het bericht dat een uitgezette asielzoeker in Bahrein levenslang kreeg

Een naar Bahrein uitgezette man

Het bericht ‘Bahrein brengt drie terrorisme-verdachten ter dood’

Het bericht dat een asielzoeker uit Bahrein na zijn uitzetting direct is gearresteerd

Een aantal gedetineerden in Bahrein

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl