Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Geluk-Poortvliet over de stellage in Enschede waar je als slachtoffer van een ISIS beul gefotografeerd kunt wordenAntwoord op vragen van het lid Geluk-Poortvliet over de stellage in Enschede waar je als slachtoffer van een ISIS beul gefotografeerd kunt worden

Keywords:
Zaaknummer: 2018D45758

2018Z15749

Vragen van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de stellage in Enschede waar je als slachtoffer van een ISIS beul gefotografeerd kunt worden (ingezonden 11 september 2018)

1

Heeft u kennisgenomen van het feit dat op het Gogbot festival in Enschede een stellage geplaatst is waar mensen gefotografeerd kunnen worden als een slachtoffer van ISIS in een oranje overal met een beul ernaast, die op het punt staat met de executie te beginnen? 1)

Ja.

2

Deelt u de mening dat het hoogst ongepast is, zeker in een stad en samenleving waar veel mensen wonen die het geweld van ISIS ontvlucht zijn?

De 22-jarige kunstenares maakt gebruik van het grondwettelijke recht op de vrijheid van meningsuiting. Dat is een grote verworvenheid; die perk je niet zomaar in. Het is niet ongebruikelijk dat kunst grenzen opzoekt om maatschappelijke discussie aan te wakkeren. De kunstenares heeft laten weten met haar werk Fantoompijn geen kwade bedoelingen te hebben. Zij wil toeschouwers na laten denken over de gevolgen van terrorisme in de westerse samenleving, vooral onze identificatie met slachtoffers.

Het kunstwerk was onderdeel van het jaarlijks festival Gogbot dat tussen 6 en 9 september plaatsvond. Het stond met een zwarte zijde naar bezoekers opgesteld. Op deze zijde stond een toelichting. Voor de IS-strijder moesten bezoekers om het bord heen lopen.

3

Wie heeft de plaatsing van dit kunstwerk gesubsidieerd?

Het kunstwerk was onderdeel van het meerdaags festival Gogbot dat jaarlijks plaatsvindt in Enschede. Meerdere partijen steunen dit festival, waaronder het Mondriaan Fonds, het Fonds Podiumkunsten, de gemeente Enschede, de provincies Gelderland en Overijssel, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Universiteit Twente en verschillende lokale bedrijven.

4

Bent u bereid onmiddellijk contact op te nemen met de burgemeester van Enschede en hem te vragen ervoor te zorgen dat mensen, die bijvoorbeeld zelf gevlucht zijn, hier niet ongewild mee geconfronteerd worden?

Nee. De burgemeester heeft al op 8 september, toen het festival nog plaatsvond, laten weten dat hij geen reden zag om het kunstwerk weg te halen. Ook hij beschouwt de vrijheid van meningsuiting als een groot goed. De openbare orde was volgens de burgemeester niet in het geding.

1) https://www.ad.nl/binnenland/oproep-aan-burgemeester-enschede-haal-misselijkmakend-kunstwerk-weg~a7779663/


Indiener

Ingrid van Engelshoven (D66)


Gericht

Lenny Geluk-Poortvliet (CDA)


Access ( 5215 )

Publicatiedatum
25 September 2018
Gerelateerd

De stellage in Enschede waar je als slachtoffer van een ISIS beul gefotografeerd kunt worden

Het schrikbewind jegens bijstandsgerechtigden in de gemeente Enschede

Het aangekondigde massaontslag bij Apollo Vredestein in Enschede

Het bericht ‘Ondernemingsraad in Enschede zegt vertrouwen op in Vredestein-directie’ en het bericht ‘Bedenkelijke praktijken rond Hongaarse subsidie aan eigenaar Vredestein’

De aankoop van olie en gas afkomstig van ISIS door Turkije

Het op straat zetten van meerderjarige weeskinderen (en/of andere medebewoners van overleden familieleden of partners).

De casus van een deurwaarder die loonbeslag legt in relatie tot de geest en strekking van een door de Tweede Kamer aangenomen motie.

Het bericht 'Duits bedrijf gaat zout winnen in Zuidoost-Enschede, maar gemeente weet van niets'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl