Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Ten Broeke, Voordewind, Sjoerdsma en Van Dam over de Amerikaanse steun voor het Joint Investigation Team (JIT) onderzoek naar de daders van MH17Antwoord op vragen van de leden Ten Broeke, Voordewind, Sjoerdsma en Van Dam over de Amerikaanse steun voor het Joint Investigation Team (JIT) onderzoek naar de daders van MH17

Keywords:
Zaaknummer: 2018D41055

Hierbij bieden wij u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Ten Broeke (VVD), Voordewind (CU), Sjoerdsma (D66) en Van Dam (CDA) over de Amerikaanse steun voor het Joint Investigation Team (JIT) onderzoek naar de daders van MH17. Deze vragen werden ingezonden op 20 juli 2018 met kenmerk 2018Z14276.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
Stef Blok

[Ondertekenaar 2]

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de Ministerie van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Ten Broeke (VVD), Voordewind (CU), Sjoerdsma (D66) en Van Dam (CDA) over de Amerikaanse Steun voor het Joint Investigation Team (JIT) onderzoek naar de daders van de MH17

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘State Department Silent on MH17 Anniversary Following Trump-Putin Firestorm’? 1)

Antwoord

Ja

Vraag 2

Kunt u aangeven of en in hoeverre het onderzoek naar de daders van MH17 aan de orde is gekomen tijdens de top tussen de Amerikaanse president Trump en Russische president Poetin in Helsinki van 16 juli jl.?

Vraag 3

Heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een verslag van de ontmoeting in Helsinki ontvangen van onze Amerikaanse bondgenoten? Zo ja, kunt u dit verslag op korte termijn delen met de Kamer?

Antwoord op vragen 2 en 3

Het ministerie heeft een verslag op hoofdlijnen ontvangen. Zoals de Kamer bekend kunnen op basis van bondgenootschappelijke afspraken geen mededelingen worden gedaan over door bondgenoten vertrouwelijk gedeelde informatie.

Vraag 4

Hoe waardeert u het feit dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de verklaring over de ramp met MH17 zou hebben ingetrokken dan wel afgezwakt? 2) Kunt u aangeven hoe dit bericht zich verhoudt tot de heldere verklaring van de G7-landen van 15 juli jl.? 3)

Vraag 5

Kunt u aangeven of deze berichten een verandering duiden in de Amerikaanse houding ten aanzien van haar steun voor het JIT?

Antwoord op vragen 4 en 5

Er bestaat geen enkele twijfel over de steun van de VS voor de inzet van het kabinet. De Verenigde Staten steunt de inspanning om waarheidsvinding en gerechtigheid te bewerkstellingen ten aanzien van MH17 volledig.

De VS heeft op 18 juli verklaard, bij monde van de woordvoerder van Secretary of State Pompeo dat er geen verandering is in het standpunt van de VS met betrekking tot MH17.

De Verenigde Staten hebben op zowel 24 als 25 mei jl. twee verklaringen afgegeven waarin ze de conclusies van het JIT volledig onderschrijven én de stap van Nederland en Australië om Rusland aansprakelijk te stellen ten zeerste ondersteunen. Daarna heeft de VS als lid van de G7 een verklaring afgegeven op 16 juli waarin de G7 Rusland oproept om onmiddellijk in goed vertrouwen te engageren met Nederland en Australië ten einde de schendingen van het internationaal recht te beantwoorden. Deze oproep is herhaald door de VS na afloop van de bilaterale ontmoeting met Australië op 24 juli jl.

Vraag 6

Hoe waardeert u de uitspraken van de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra van 5 juni jl. dat Nederland zich agressiever moet opstellen ten opzichte van Rusland in het MH17-dossier na de mogelijke intrekking van de Amerikaanse verklaring over de ramp met MH17? In hoeverre verhouden de woorden van ambassadeur Pete Hoekstra dat Nederland de Russen verantwoordelijk moet houden, zich met de eerder genoemde verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de ontmoeting in Helsinki? 4)

Antwoord

Het kabinet heeft op 25 mei jl. besloten om Rusland aansprakelijk te stellen voor zijn aandeel in het neerhalen van MH17. Het wacht het antwoord van Rusland af en loopt niet vooruit op mogelijke volgende stappen. Zoals gesteld in antwoord op vraag 4 en 5 kan Nederland daarbij rekenen op volledige steun van de VS.

Vraag 7

Kunt u een appreciatie geven over de uitspraken van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarbij Rusland het onderzoek naar het neerhalen van MH17 schandalig noemt? 5)

Antwoord

De ongefundeerde kritiek van Rusland is bekend en is de afgelopen jaren bij verschillende gelegenheden, waaronder de speciale zitting van de VN Veiligheidsraad op 29 mei jl., weersproken.

1 ) https://foreignpolicy.com/2018/07/18/state-dept-mh17-ukraine-russia-netherlands-malaysian-airlines/

2 ) https://foreignpolicy.com/2018/07/18/state-dept-mh17-ukraine-russia-netherlands-malaysian-airlines/

3 ) https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/07/284171.htm

4 ) https://www.bnr.nl/programmas/de-ochtendspits/10345314/vs-ambassadeur-nederland-moet-agressiever-optreden-regen-rusland

5 ) https://www.nu.nl/vliegramp-oekraine/5370467/rusland-noemt-onderzoek-neerhalen-mh17-schandalig.html


Gerelateerd

De minister van Buitenlandse Zaken over de Amerikaanse steun voor het Joint Investigation Team (JIT) onderzoek naar de daders van MH17

Het onderzoek van het Levada Centrum onder de Russische bevolking naar de publieke opinie over Nederland en MH17

Het bericht ‘Oekraïne laat belangrijke MH17 verdachte vrij’

De verklaring (nr. 2) van het bestuur van de Stichting Vliegramp MH17 inzake meldingen en publiciteit over lichamelijke resten op MH17-crashsite

De persconferentie van het JIT over de ramp met MH17

De berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

Oekraïense spionage gericht tegen Nederlanders die betrokken waren bij MH-17 onderzoek(en)

De ondersteuning van nabestaanden van vliegramp MH17 bij de afwikkeling van schade

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl