Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen gesteld van het lid De Roon over de onrust in Nicaragua en het hoge aantal burgerdoden bij anti-regeringsprotestenAntwoord op vragen gesteld van het lid De Roon over de onrust in Nicaragua en het hoge aantal burgerdoden bij anti-regeringsprotesten

Keywords:
Zaaknummer: 2018D41051

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid De Roon over de onrust in Nicaragua en het hoge aantal burgerdoden bij anti-regeringsprotesten. Deze vragen werden ingezonden op 13 juli 2018 met kenmerk 2018Z14050.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
Stef Blok

[Ondertekenaar 2]

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid De Roon (PVV) over de onrust in Nicaragua en het hoge aantal burgerdoden bij anti-regeringsprotesten

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘Dodental Nicaragua veel hoger dan de regering zegt'?

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat er 350 doden zijn gevallen bij de anti-regeringsprotesten in Nicaragua sinds de start daarvan in april?

Antwoord vraag 1 en 2

Ja, ik ben bekend met dit bericht. Het exacte aantal dodelijke slachtoffers dat is gevallen bij de demonstraties sinds 18 april jl. blijft een schatting, mede door gebrek aan strafrechtelijk onderzoek in Nicaragua. Volgens de laatste schatting van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten (IACHR) staat het dodental op 295; volgens de Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), een Nicaraguaanse mensenrechtenorganisatie, zijn er 448 doden gevallen.

Vraag 3

Klopt het dat de politie en paramilitaire groeperingen die onder leiding staan van president Ortega standrechtelijke executies uitvoeren?

Antwoord

Medewerkers van het kantoor van de Hoge Vertegenwoordiger voor Mensenrechten (OHCHR) in Nicaragua rapporteren over standrechtelijke executies. De woordvoerder van de Verenigde Naties (VN) verwijst hier ook naar in een persverklaring.

Vraag 4

Kunt u aangeven in hoeverre de claim van de demonstranten klopt dat president Ortega zijn land op autoritaire wijze leiding geeft?

Antwoord

De manier waarop president Ortega het land bestuurt is zeer zorgelijk. Mensenrechten worden op wijde schaal geschonden en president Ortega onderdrukt zijn bevolking door middel van arbitraire en standrechtelijke executies, marteling en het ontzeggen van het recht op vreedzaam protest en vrijheid van meningsuiting. Hiermee schendt president Ortega fundamentele mensenrechten die ten grondslag liggen aan een goed functionerende democratie.

Vraag 5

Bent u bereid om in de VN-Veiligheidsraad het optreden van het regime in Nicaragua te veroordelen en uw zorgen te uiten over de mensenrechtensituatie aldaar?

Vraag 6

Ziet u mogelijkheden om in internationaal verband de druk op president Ortega op te voeren in een poging verdere burgerslachtoffers, waaronder kinderen, te voorkomen?

Antwoord vraag 5 en 6

De zorgen over de situatie in Nicaragua worden internationaal breed gedeeld. Via diverse kanalen wordt druk op president Ortega en zijn regering uitgeoefend om de mensenrechtenschendingen te beëindigen. Internationale organisaties zoals de VN, de OAS en de EU hebben de Nicaraguaanse overheid opgeroepen het geweld tegen demonstranten te stoppen. Nederland heeft in EU-verband een actieve rol gespeeld. De EU zal, net als de OAS en de OHCHR, een bijdrage leveren aan de nationale dialoog. Het kabinet volgt de situatie in Nicaragua nauwlettend en wacht de resultaten van de reeds lopende internationale initiatieven en druk af alvorens agendering van de situatie in Nicaragua in de VN Veiligheidsraad te overwegen.

Nederland is voornemens een onafhankelijke expertmissie van de OAS financieel te steunen. Deze doet onderzoek naar de misstanden in Nicaragua sinds 18 april jl. om straffeloosheid tegen te gaan en een signaal af te geven dat de mensenrechtenschendingen niet onopgemerkt zijn gebleven. Nederland heeft om bilateraal de druk op Nicaragua op te voeren een ontwikkelingsproject waarin sprake was van samenwerking met de Nicaraguaanse overheid met twee maanden opgeschort.


Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Raymond de Roon (PVV)


descriptionAccess ( 4551 )

Publicatiedatum
16 Augustus 2018Gerelateerd

De onrust in Nicaragua en het hoge aantal burgerdoden bij anti-regeringsprotesten

De Nederlandse financiële stromen naar Nicaragua

Door Centcom erkende burgerslachtoffers in Irak en Syrië

De situatie in Nicaragua

De onrust bij de rechtbank Noord-Nederland

De repressie tegen Nicaraguaanse NGO’s

Het bericht ‘Onrust bij thuiszorg en wijkverpleging om gebrek aan bescherming’.

De besluitvorming over geheimhouding burgerslachtoffers in Irak in 2015

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl