Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden De Roon en Wilders over Oekraïense spionage gericht tegen Nederlanders die betrokken waren bij MH-17 onderzoek(en)Antwoord op vragen van de leden De Roon en Wilders over Oekraïense spionage gericht tegen Nederlanders die betrokken waren bij MH-17 onderzoek(en)

Keywords:
Zaaknummer: 2018D38465

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister Justitie en Veiligheid op vragen van de leden De Roon, Wilders (PVV) over Oekraïense spionage gericht tegen Nederlanders die betrokken waren bij MH-17 onderzoek(en)

Vraag 1

Kent u het bericht dat “de Nederlandse MH17-missie bespioneerd is door de Oekraïne”? 1)

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Over welke aanwijzingen beschikt u dat Oekraïne dergelijk spionage heeft uitgevoerd? Wanneer is die spionage begonnen en tot wanneer is die doorgegaan?

Antwoord

Hierover kan het kabinet in het openbaar geen uitspraken doen. In algemene zin geldt dat het gevaar van spionage reëel is. Wij verwijzen u in dat verband naar wat daarover is gezegd in het laatste jaarverslag van de AIVD en de MIVD.

Vraag 3

Op welke manier(en) heeft dit de werkzaamheden van Nederlandse onderzoekers naar het neerschieten van vlucht MH-17 in hun werkzaamheden belemmerd? Wat betekende dit voor de samenwerking en het delen van informatie in of met het Joint Investigation Team (JIT)?

Antwoord

Er is vanaf het moment dat het JIT is opgericht op een zeer constructieve wijze samengewerkt met Oekraïne en de andere JIT-partners. In het kader van deze samenwerking wordt volgens de gemaakte afspraken informatie uitgewisseld die van belang kan zijn voor het strafrechtelijk onderzoek.

Vraag 4

Is het denkbaar dat deze spionage de betrouwbaarheid van de uitkomsten van onderzoeken naar het neerschieten van vlucht MH-17 heeft aangetast?

Antwoord

Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat de gegevens in het MH17-onderzoek niet als betrouwbaar kunnen worden beschouwd.

Vraag 5

Kan er naar het oordeel van de regering nog wel op een open wijze worden samengewerkt met Oekraïne in het JIT?

Antwoord

Ja, zoals gezegd is de samenwerking met Oekraïne binnen het JIT zeer constructief te noemen.

Vraag 6

Is deze spionage door de Nederlandse regering aan de orde gesteld bij de regering van Oekraïne? Zo ja, wanneer en op welke wijze? Hoe heeft de Oekraïense regering daarop gereageerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nederland staat in goed en frequent contact over de MH17-zaak met de Oekraïense autoriteiten. Direct na publicatie van RTL Nieuws is dit bericht dezerzijds aan de orde gesteld. Zie verder antwoord op vraag 2.

Vraag 7

Wilt u deze vragen uiterlijk 2 juli 2018 beantwoorden?

Antwoord

De vragen zijn zo snel als mogelijk beantwoord.

1) https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/nederlandse-mh17-missie-bespioneerd-door-oekraine


Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Raymond de Roon (PVV)

Geert Wilders (PVV)


descriptionAccess ( 4138 )

Publicatiedatum
5 Juli 2018Gerelateerd

Oekraïense spionage gericht tegen Nederlanders die betrokken waren bij MH-17 onderzoek(en)

Het bericht 'Chinese spionnen stelen kostbare bedrijfsgeheimen van ASML'

Het bericht 'Universiteiten nemen spionagerisico voor lief'

Het afsluiten van Nederlandse betaalrekeningen van Nederlanders buiten Nederland.

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

De berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

Het bericht dat vier Marokkaanse Nederlanders onderwerp van een arrestatiebevel zijn van het Marokkaanse openbaar ministerie

De verplichte Marokkaanse nationaliteit

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl