Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Diertens en Pia Dijkstra over het bericht ‘Dodelijke bacterie rukt op in Nederland’Antwoord op vragen van de leden Diertens en Pia Dijkstra over het bericht ‘Dodelijke bacterie rukt op in Nederland’

Keywords:
Zaaknummer: 2018D35247

Vragen van de leden Diertens en PiaDijkstra (beiden D66) aan de Minister voor Medische Zorg en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Dodelijke bacterie rukt op in Nederland» (ingezonden 6 juni 2018)

Antwoord van Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 22 juni 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Dodelijke bacterie rukt op in Nederland»?1

Antwoord 1

Ja

Vraag 2

Kunt u beschrijven hoe de situatie is ontstaan, dat bleek dat er te weinig vaccins aanwezig waren nadat het besluit was genomen om alle kinderen van 14 maanden en 14 jaar in te enten tegen Meningokokken? Is dat direct geconstateerd of pas onlangs?

Het besluit om de maatregelen in te voeren is eind september 2017 door mijn ambtsvoorganger genomen. Daarna is in oktober 2017 de Europese aanbesteding voor de aanschaf van de vaccins gestart.

De intentie van deze aanbesteding was om in 2018 twee hele jaarcohorten te vaccineren, namelijk kinderen van 14 maanden en tieners die in 2018 14 jaar worden.

Tijdens de aanbesteding, begin februari 2018, is gebleken dat het voor 2018 niet mogelijk was om voldoende vaccins in te kopen voor twee hele jaarcohorten. Daarom worden vanaf 1 mei 2018 kinderen van 14 maanden gevaccineerd en tieners geboren tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004 vanaf 1 oktober 2018. Ik verwijs hiervoor naar mijn Kamerbrief van 26 april 20182.

Vraag 3

Hoe schat u de risico’s in van het noodgedwongen later vaccineren van 14-jarigen?

Antwoord 3

De kans op meningokokkenziekte veroorzaakt door type W is in Nederland nog steeds erg klein. Op dit moment, medio 2018, zijn er iedere maand 10 tot 14 patiënten. Dat is minder dan één patiënt op iedere miljoen inwoners in Nederland. Een klein deel van deze patiënten betreft tieners.

Vraag 4

Op basis van welke argumenten is besloten om de thans schaars beschikbare vaccins niet te gebruiken voor het Rijksvaccinatieprogramma, maar achter de hand te houden voor reizigers naar landen waar je niet binnenkomt zonder een Meningokokkenvaccinatie (zoals Saudi-Arabië, waar deze zomer veel mensen op bedevaart gaan)? Om hoeveel vaccins gaat het hier?

Antwoord 4

Het gaat bij vaccins voor reizigers om vaccins op de vrije markt. De overheid heeft hier geen bemoeienis mee. Voor het Rijksvaccinatieprogramma worden afspraken gemaakt met de producent van de vaccins. Dit staat los van verkrijgbaarheid op de vrije markt.

De maatregelen zoals deze nu worden genomen, vervanging van het vaccin bij kinderen van 14 maanden en invoering van een nieuwe vaccinatie voor 14-jarigen, zijn geadviseerd door het deskundigenberaad en zijn op dit moment de beste manier om te voorkomen dat de stijging van het aantal gevallen van meningokokken W doorzet3.

Vaccins die beschikbaar zijn op de vrije markt worden op aanvraag van diegene die zich wil laten vaccineren op indicatie door een arts toegediend. Het gaat hierbij om enkele duizenden vaccinaties per jaar bij mensen met een verminderd immuunsysteem of reizigers, waaronder ook de reizigers naar delen van Afrika en Saudi Arabië. Voor deze laatsten is op advies van de WHO deze vaccinatie verplicht gesteld.

Het aantal vaccins dat beschikbaar is op de vrije markt is maar een fractie van het aantal vaccins dat nodig is voor het vaccineren van een jaarcohort kinderen4.

Vraag 5

Kunt u aangeven hoe de risicoafweging in deze gemaakt is?

Antwoord 5

Zie het antwoord op vraag 4.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kuik (CDA), ingezonden 1 juni 2018 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 2502).


X Noot
2

Kamerstuk 32 793, nr. 299, 26 april 2018

X Noot
3

Kamerstuk 32 793, nr. 279, 25 september 2017 en Kamerstuk 32 793, nr. 299, 26 april 2018

X Noot
4

Voor een jaarcohort kinderen zijn ongeveer 200.000 vaccins nodig.

Antwoord op

Het bericht ‘Dodelijke bacterie rukt op in Nederland’ (6 Juni 2018)
Reactietijd: 16 dagen

Indiener

Paul Blokhuis (CU)


Gericht

Pia Dijkstra (D66)

Antje Diertens (D66)


descriptionAccess ( 3952 )

Publicatiedatum
22 Juni 2018Gerelateerd

Het bericht ‘Dodelijke bacterie rukt op in Nederland’

De snel oprukkende dodelijke bacterie Meningokokken W

Het bericht 'Dure zzp-er rukt op in scholen'

Het bericht “Varkenspest Polen rukt op naar Westen”

Het bericht ‘ZZP-docent rukt op’

Door bruinrot getroffen rozentelers

Het bericht ‘Commando’s: ’de Baas’ heeft veel dodelijke aanslagen voorkomen’

Het bericht dat de EU meebetaalt aan dodelijke grensbewaking in Turkije

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl