Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Karabulut over een veroordeelde Tibetaanse activistAntwoord op vragen van het lid Karabulut over een veroordeelde Tibetaanse activist

Keywords:
Zaaknummer: 2018D34268

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Karabulut (SP) over een veroordeelde Tibetaanse activist

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Tibetan activist handed grotesquely unjust 5 year prison sentence after featuring in New York Times video’?

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Deelt u de analyse van Amnesty International dat de door China aan de Tibetaanse activist Tashi Wangchuk opgelegde gevangenisstraf van vijf jaar zeer onrechtvaardig is, omdat hij enkel op vreedzame wijze opkwam voor de culturele rechten van zijn volk? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie en de Chinese grondwet staan garant voor de vrijheid van meningsuiting en gelijke rechten van etnische minderheden. De veroordeling van Tashi Wangchuk tot 5 jaar gevangenisstraf gaat in tegen de internationale afspraken waartoe China zich heeft verplicht.

Vraag 3
Bent u het met de mensenrechtenorganisaties eens dat deze Tibetaanse activist per direct vrijgelaten dient te worden? Zo ja, bent u bereid in uw contacten met Chinese autoriteiten hierop aan te dringen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nederland onderschrijft de verklaring van de woordvoerder van de Hoge Vertegenwoordiger van 23 mei jl. waarin wordt gepleit voor Tashi Wangchuk’s onmiddellijke vrijlating. Nederland heeft de veroordeling van Tashi Wangchuk aan de orde gesteld in een gesprek met de directeur van het China Tibetology Research Center en diplomaten van de Chinese ambassade in Den Haag. De Mensenrechtenambassadeur zal de zaak wederom opbrengen tijdens de mensenrechtendialoog met China die deze maand plaatsvindt. Tot slot zet Nederland in op het noemen van de zaak in de EU verklaring voor de 39e zitting van de VN Mensenrechtenraad.

Antwoord op

Een veroordeelde Tibetaanse activist (28 Mei 2018)
Reactietijd: 18 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Sadet Karabulut (SP)


descriptionAccess ( 3827 )

Publicatiedatum
15 Juni 2018Gerelateerd

Een veroordeelde Tibetaanse activist

Een door Indonesië gearresteerde Papua activist

Een in Nederland opgepakte Marokkaanse Rif-activist

Een lasterlijk rapport van het Israëlische ministerie van Strategische Zaken

De moord op de Braziliaanse activist Paulo Paulino Guajajara

Dna profielen van veroordeelde criminelen

Het bericht dat een in Nederland veroordeelde pedofiel kon emigreren naar Kenia en zich daar jarenlang kon vergrijpen aan minderjarige meisjes

De arrestatie van de Britse activist en islamcriticus Tommy Robinson

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl