Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Koopmans en Weverling over het bericht 'Gegevens huisdieren en hun baasjes op straat'Antwoord op vragen van de leden Koopmans en Weverling over het bericht 'Gegevens huisdieren en hun baasjes op straat'

Keywords:
Zaaknummer: 2018D32950

Vragen van de leden Koopmans en Weverling (beiden VVD) aan de Ministers voor Rechtsbescherming en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «Gegevens huisdieren en hun baasjes op straat» (ingezonden 15 mei 2018).

Antwoord van Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 11 juni 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Gegevens huisdieren en hun baasjes op straat»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Is bekend of recent daadwerkelijk gegevens van huisdieren en hun eigenaren op straat terecht zijn gekomen?

Antwoord 2

De in het artikel genoemde databanken die gegevens aanleveren voor Identificatie & Registratie Hond (databank bij LNV) hebben aangegeven dat er geen gevoelige informatie van huisdieren en hun eigenaren op straat terecht gekomen is. Naar aanleiding van de constatering door de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) hebben databanken maatregelen genomen, waardoor opvraag van meerdere chipnummers vanaf één IP adres nu onmogelijk is.

Vraag 3

Is er van de genoemde beveiligingsincidenten melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Antwoord 3

De databanken zijn zelf verantwoordelijk voor het melden van ernstige datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mij is bekend dat één van de genoemde databanken een melding heeft gedaan.

Vraag 4

Hoe heeft u de aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gelieerde organisaties voorbereid op de verhoogde gegevensbeschermingsvereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Antwoord 4

Alle aangewezen databanken in het kader van Identificatie & Registratie (landbouwhuisdieren of honden) hebben met RVO.nl een bewerkersovereenkomst afgesloten. Voorafgaand aan de aanwijzing en het afsluiten van de overeenkomst is een DPIA uitgevoerd. DPIA staat voor Data Protection Impact Assessment en is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. De DPIA geeft voldoende waarborg dat voldaan wordt aan de verhoogde gegevens beschermingseisen.

Antwoord op

Het bericht ‘Gegevens huisdieren en hun baasjes op straat’ (15 Mei 2018)
Reactietijd: 27 dagen

Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Arne Weverling (VVD)

Sven Koopmans (VVD)


descriptionAccess ( 3726 )

Publicatiedatum
11 Juni 2018Gerelateerd

Het bericht ‘Gegevens huisdieren en hun baasjes op straat’

Het bericht dat tientallen soorten exotische dieren, waaronder apen, gewoon te koop zijn via Marktplaats en Facebook

Honden afscheid laten nemen van baasje

Een alomvattend aanvalsplan om het risico op toekomstige overspringende zoönotische infectieziekten drastisch te verkleinen

Het bericht dat jagers in de afgelopen 3,5 jaar zeker duizend verwilderde katten doodschoten

De schokkende beelden van een hondenshow in Eindhoven

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Het bericht dat ggz instelling Parnassia Groep ROM gegevens deelt met Stichting Benchmark GGZ

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl