Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Ploumen, Voordewind, Becker, Diks, Van Ojik, Van der Staaij, Agnes Mulder en Van Helvert over het bericht ‘Prominente Saudische vrouwenrechtenactivisten opgepakt’Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Ploumen, Voordewind, Becker, Diks, Van Ojik, Van der Staaij, Agnes Mulder en Van Helvert over het bericht ‘Prominente Saudische vrouwenrechtenactivisten opgepakt’

Keywords:
Zaaknummer: 2018D31973

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Sjoerdsma (D66), Ploumen (PvdA), Voordewind (ChristenUnie), Becker (VVD), Diks en Van Ojik (beiden GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Agnes Mulder en Van Helvert (beiden CDA) over het bericht ‘Prominente Saudische vrouwenrechtenactivisten opgepakt’. Deze vragen werden ingezonden op 22 mei 2018 met kenmerk 2018Z09231.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

[Ondertekenaar 2]

Stef Blok

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Ploumen (PvdA), Voordewind (ChristenUnie), Becker (VVD), Diks en Van Ojik (beiden GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Agnes Mulder en Van Helvert (beiden CDA) over het bericht ‘Prominente Saudische vrouwenrechtenactivisten opgepakt’

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht 'Prominente Saudische vrouwenrechtenactivisten opgepakt'?

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Klopt het dat deze zeven activisten enkel zijn opgepakt omdat ze campagne voerden om het autorijden voor vrouwen mogelijk te maken in Saudi Arabië?

Antwoord

Dat kan ik niet bevestigen. Uit verklaringen van vertegenwoordigers van de Saoedische overheid kan worden opgemaakt dat de activisten gearresteerd zijn op verdenking van het samenzweren met buitenlandse mogendheden, het rekruteren van overheidsmedewerkers en het financieren van buitenlandse actoren die uit zijn op het ondermijnen van de Saoedische nationale veiligheid, stabiliteit, sociale vrede en sociale cohesie. Een aantal van de aangehouden activisten heeft zich inderdaad eerder ingezet voor het recht van Saoedische vrouwen om auto te mogen rijden. Op dit moment is er nog geen formele aanklacht tegen de beschuldigden ingediend en het onderzoek van de Saoedische autoriteiten is voor zover bekend nog niet afgerond.

Vraag 3

Bent u bekend met het feit dat deze activisten als verraders worden weggezet?

Antwoord

Ja.

Vraag 4

Bent u bereid in bilateraal en Europees verband aandacht te vragen voor deze kwestie bij de Saudische minister van Buitenlands Zaken en het hoofd van de Saudische mensenrechtencommissie, die recentelijk een Nederlandse parlementaire delegatie hebben ontvangen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Ziet u aanleiding om, in navolging van diverse mensenrechtenorganisaties, in bilateraal en Europees verband te pleiten voor vrijlating van betreffende activisten. Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 4 en 5

Ik heb met grote zorg kennisgenomen van de recente berichtgeving over de aanhouding van deze activisten in Saoedi-Arabië. Ik heb daarom op 20 mei jl. tijdens een gesprek met de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken tijdens de G20 aandacht gevraagd voor de situatie van de activisten en de grote zorgen van Nederland overgebracht. Op dit moment overlegt Nederland actief met partners over verdere stappen, onder andere in EU-verband. Nederland zal aandacht blijven vragen voor de aanhoudingen van de activisten en aandringen op goede behandeling. Indien noodzakelijk zal Nederland de Saoedische autoriteiten oproepen een eerlijk proces te garanderen.

Vraag 6

Hoe verhouden deze arrestaties zich tot het koninklijk besluit van 26 september 2017 die vrouwen het recht gaf auto te rijden?

Antwoord 6

Saoedi-Arabië voert op dit moment meerdere sociaal-economische hervormingen door, waaronder het koninklijk besluit van 26 september 2017 die vrouwen vanaf eind juni het recht geeft om zelf auto te rijden. Hoewel deze sociaal-economische hervormingen een stap in de goede richting zijn, blijft Nederland zeer bezorgd over de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië. Vooral de repressie van andersdenkenden en het harde optreden richting personen die voor zover bekend slechts gebruik maken van hun recht op vrijheid van meningsuiting zijn wat Nederland betreft slechte ontwikkelingen.


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl