Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid De Groot over het artikel 'Veluwse kwarteleitjes van Jumbo kwamen van Franse legbatterij'Antwoord op vragen van het lid De Groot over het artikel 'Veluwse kwarteleitjes van Jumbo kwamen van Franse legbatterij'

Keywords:
Zaaknummer: 2018D29773

<Vragen van het lid De Groot (D66) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het artikel «Veluwse kwarteleitjes van Jumbo kwamen van Franse legbatterij» (ingezonden 16 maart 2018). Antwoord van MinisterSchouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 24 mei 2018). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 1560.

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel ««Veluwse kwarteleitjes» van Jumbo kwamen van Franse legbatterij»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2 en 3

Deelt u de mening dat het inconsistent is dat het in Europa verboden is om kippen te houden in legbatterijen, terwijl dit voor kwartels niet verboden is? Zo nee, waarom niet?

In hoeverre bent u bereid om zich in Europa hard te maken voor eenzelfde verbod op het houden van kwartels in legbatterijen?

Antwoord 2 en 3

Ik ben van mening dat er in Europa nadere restricties moeten worden gesteld aan het houden van kwartels voor de productie van eieren, omdat kwartels net als kippen hun natuurlijke behoeften moeten kunnen vervullen. Wanneer dit in Brussel ter sprake komt, ben ik zeker bereid mij daar hard voor te maken. Aangezien het in Nederland niet is toegestaan kwartels te houden voor de productie van eieren, acht ik het niet opportuun dat Nederland hierin het voortouw neemt.

Vraag 4

Deelt u de mening dat een betrouwbare en goede etikettering van voedsel onontbeerlijk is voor het vertrouwen en bewuster maken van de consument?

Antwoord 4

Het is belangrijk dat consumenten op basis van eerlijke en eenduidige informatie een bewuste keuze kunnen maken voor een voedingsmiddel. Consumenten mogen niet op «het verkeerde been» worden gezet. Correcte informatie draagt ook bij aan het vertrouwen van consumenten in voedsel.

Vraag 5

In hoeverre denkt u dat het gebruik van eicodes met herkomstvermelding op kwarteleieren zouden kunnen bijdragen aan het voorkomen van onjuiste etikettering op deze producten?

Antwoord 5

Door het verplicht coderen van kwarteleieren wordt het moeilijker gemaakt om met kwarteleieren te frauderen en neemt de handhaafbaarheid toe. Gezien de handel in kwarteleieren is codering daarvan een aspect dat Europees geregeld moet worden.

Vraag 6

Deelt u de mening dat het inconsistent is dat het in Europa bij kippeneieren verplicht is om eicodes met herkomstvermelding op de eieren te zetten, terwijl dit bij kwarteleieren niet zo is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6

Ja.

Vraag 7

In hoeverre bent u bereid zich in Europa hard te maken voor eenzelfde verplichting om eicodes met herkomstvermelding op de kwarteleieren te zetten?

Antwoord 7

Gezien de handel in kwarteleieren is codering daarvan een aspect dat op Europees niveau geregeld moet worden. Wanneer dit in Brussel ter sprake komt, ben ik zeker bereid mij daar hard voor te maken. Aangezien het in Nederland niet is toegestaan kwartels te houden voor de productie van eieren, acht ik het niet opportuun dat Nederland hierin het voortouw neemt.

Vraag 8

Bent u van mening dat de huidige sanctiemogelijkheden voldoende zijn om fraudegevallen als deze te bestrijden?

Antwoord 8

Ja.


Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Tjeerd de Groot (D66)


descriptionAccess ( 3429 )

Publicatiedatum
24 Mei 2018Gerelateerd

Het artikel ‘Veluwse kwarteleitjes van Jumbo kwamen van Franse legbatterij’

Het bericht 'Bom onder poldermodel leggen was geen vooropgezet plan’ en ‘FNV vreest tweede ‘Jumbo-debacle’ bij marktleider Albert Heijn.’, en ‘Meer cao’s zonder handtekening FNV?

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het doorspelen van medische gegevens van personeel door Jumbo-supermarkten

Fraude met kwarteleieren

Het bericht ‘Tientallen camera's houden klanten van filiaal Jumbo in de gaten: 'Willen we dit?'’

Het bericht ‘Franse staat koopt nieuwe aandelen Air France-KLM’

De berichten dat er snel hulp nodig is bij KLM en dat de Franse overheid niet van plan is Air France te redden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl