Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het aandelenbezit van de KoningAntwoord op vragen van het lid Van Raak over het aandelenbezit van de Koning

Keywords:
Zaaknummer: 2018D29385

2145
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister-President over het aandelenbezit van de Koning (ingezonden 23 april 2018). Antwoord van Minister-President Rutte (Algemene Zaken) (ontvangen 22 mei 2018)Vraag 1
Klopt het dat de Koning geen aandelen bezit van Shell of van andere bedrijven die het predicaat Koninklijk mogen voeren?1

De Koning bezit geen aandelen van bedrijven die het predicaat Koninklijk mogen voeren.

Vraag 2, 3, 4 en 5
Klopt het dat de Koninklijke familie in het verleden wel aandelen bezat van Shell? Zo ja, wanneer zijn deze aandelen verkocht?
Klopt het dat de Koning wel aandelen bezit van andere bedrijven, zijnde niet Koninklijk?
Deelt u de opvatting dat helder moet zijn welke financiële belangen het staatshoofd – als vertegenwoordiger van ons land – heeft?
Bent u bereid de financiële transparantie rondom het staatshoofd te vergroten en openbaar te maken in welke bedrijven of sectoren de Koning aandelen heeft?

De omstandigheid dat de Koning geen aandelen bezit van bedrijven die het predicaat Koninklijk mogen voeren is niet van recente datum. Meer in algemene zin geldt ten aanzien van de vermogensrechtelijke handelingen van het Koninklijk Huis dat artikel 41 van de Grondwet van toepassing is. Dit artikel waarborgt de ruimte die de Koning heeft voor de inrichting van zijn Huis. Deze waarborg is van wezenlijk belang voor de eigen invulling die de Koning aan het koningschap geeft. Hieraan is de voorwaarde verbonden van de inachtneming van het openbaar belang door de Koning. Voor het in acht nemen van die voorwaarde bestaat ministeriële verantwoordelijkheid. In dat kader kan ook worden verwezen naar de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State uit 2010 (Kamerstuk 32 791, nr.2 .

De voorlichting bevat onder meer het volgende: «Gelet op de recente discussies wijst de Afdeling erop dat voor vermogensrechtelijke gedragingen als uitgangspunt moet worden genomen dat het aanwenden van het privévermogen door de Koning of door de leden van het koninklijk huis, of het nu gaat om een spaarrekening, het beleggen in aandelen of het investeren in onroerend goed, op zichzelf genomen behoort tot de persoonlijke levenssfeer. Het feit dat aspecten van dergelijke investeringen openbaar zijn of kunnen worden, al dan niet op grond van wettelijke bepalingen, doet hieraan op zichzelf niet af. Ook het enkele feit dat het investeringen in het buitenland betreft, betekent op zichzelf nog niet dat het openbaar belang is of wordt geraakt.» 1 https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/onderscheidingen/predicaat-koninklijk

Antwoord op

Het aandelenbezit van de Koning (23 April 2018)
Reactietijd: 29 dagen

Indiener

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Ronald van Raak (SP)


descriptionAccess ( 3384 )

Publicatiedatum
22 Mei 2018Gerelateerd

Het aandelenbezit van de Koning

Het bericht ‘Het raadsel rond de val van burgemeester Peter de Koning: ‘Dit is een stille coup’’

Het betalen door de regering voor het werk van koningin Máxima als speciaal pleitbezorger namens de Verenigde Naties

De stevige kritiek van de commissaris van de Koning in Noord-Brabant op de staat van de strafrechtketen

De mogelijke schikking met Shell

Berichten in de media die het rapport 'Veiligheid Vliegverkeer Schiphol' van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) bevestigen

Het bericht ‘Limburg absolute koploper in verstrekken betaalde klussen aan oud-politici’

De herbenoeming van burgemeesters

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl