Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Futselaar over verkiezingen voor opleidingscommissiesAntwoord op vragen van het lid Futselaar over verkiezingen voor opleidingscommissies

Keywords:
Zaaknummer: 2018D28097

2018Z06484

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Futselaar (SP) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake verkiezingen voor opleidingscommissies (ingezonden d.d. 09 april 2018).

1

Kent u het artikel ‘Verkiezingen opleidingscommissies: bij veel onderwijsinstellingen vooralsnog te hoog gegrepen.’? 1)

Ja, ik ken het genoemde artikel.

2

Wat vindt u ervan dat verkozen opleidingscommissies vooralsnog de uitzondering in plaats van de norm blijken te zijn?

Ik vind het van belang dat de wijze van samenstellen van een opleidingscommissie aansluit bij de situatie op de desbetreffende instelling. De wettelijke norm die hiervoor geldt is dat de samenstelling door verkiezingen plaatsvindt, tenzij na overleg met de medezeggenschap een andere wijze van samenstelling dan verkiezing is bepaald. Bovendien maak ik uit het artikel op dat minder dan de helft van de bevraagde universiteiten voor een alternatieve wijze van samenstelling hebben gekozen. Bij de hogescholen was dit naar verhouding nog minder.

3

Bent u bereid om met instellingen in gesprek te gaan om te zorgen dat verkozen opleidingscommissies de norm worden?

Indien ik signalen ontvang dat de wijze van samenstellen van opleidingscommissies op instellingen niet in goed overleg met de medezeggenschap plaatsvindt, zal ik hierover in overleg treden met de desbetreffende koepels. Deze signalen heb ik tot op heden niet ontvangen.

Voor het overige verwijs ik naar mijn antwoord op vraag 2.

4

Als op langere termijn blijkt dat verkiezingen niet de norm worden, welke stappen gaat u zetten om te zorgen dat verkiezingen wel de norm worden?

Voor het antwoord op deze vraag, verwijs ik naar mijn eerdere antwoorden op de vragen 2 en 3.

1) https://punt.avans.nl/2018/04/verkiezingen-opleidingscommissies-bij-veel-onderwijsinstellingen-vooralsnog-te-hoog-gegrepen/?platform=hootsuite


Indiener

Ingrid van Engelshoven (D66)


Gericht

Frank Futselaar (SP)


Access ( 3248 )

Publicatiedatum
9 Mei 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl