Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Dik-Faber, Voordewind en Van der Staaij over de komst van een zelfmoordmachine naar de uitvaartbeurs in AmsterdamAntwoord op vragen van de leden Dik-Faber, Voordewind en Van der Staaij over de komst van een zelfmoordmachine naar de uitvaartbeurs in Amsterdam

Keywords:
Zaaknummer: 2018D27343

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Dik-Faber (CU), Voordewind (CU) en Van der Staaij (SGP) over de komst van een zelfmoordmachine naar de uitvaartbeurs in Amsterdam. (2018Z06585)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Verbijstering om test zelfmoordmachine op beurs'? 1)

1.

Ja.

2

Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is om bezoekers zogenaamd virtueel euthanasie te laten ervaren, omdat hiermee zelfmoord wordt geromantiseerd en verheerlijkt en de drempel wordt verlaagd om zelf een einde aan het leven te maken?

3

Wat vindt u ervan dat mensen op een open toegankelijke uitvaartbeurs in staat worden gesteld om te ervaren hoe het is om zelfmoord te plegen?

4

Hoe kijkt u naar de komst van een zelfmoordmachine naar de uitvaartbeurs in het licht van uw inspanningen, zelfs onderstreept met extra financiële middelen, op het gebied van suïcidepreventie?

2, 3 en 4.

Het demonstreren van een dergelijke machine vind ik zeer onwenselijk. De inzet van dit kabinet is inderdaad juist om het aantal suïcides terug te dringen. Waar het gaat om euthanasie of hulp bij zelfdoding kent Nederland een wettelijk kader waarmee alléén artsen, en alleen wanneer is voldaan aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen, bevoegd zijn om dit uit te voeren.

5

Welke mogelijkheden ziet u om te verbieden dat de zelfmoordmachine een plek krijgt op de uitvaartbeurs in Rotterdam? Bent u bereid om hierover in contact te treden met de organisatie van de uitvaartbeurs?

5.

Ik heb geen wettelijke mogelijkheden om te verbieden dat dergelijke demonstraties plaatsvinden, waarvan het doel is de discussie aan te jagen. De betrokken uitvaartbeurs heeft inmiddels al plaatsgevonden in Amsterdam. Ik heb begrepen dat er wisselend op is gereageerd.

6

Kunt u aangeven wat de stand van zaken is van de plannen uit het regeerakkoord om meer te investeren in suïcidepreventie? Wanneer wordt de Kamer hierover geïnformeerd?


6.

De Kamer wordt nog dit voorjaar geïnformeerd over de inzet van de middelen uit het Regeerakkoord en de wijze waarop verdere intensivering van suïcidepreventie zal plaatsvinden.

1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1879636/verbijstering-om-zelfmoordmachine-op-beurs

Antwoord op

De komst van een zelfmoordmachine naar de uitvaartbeurs in Amsterdam (10 April 2018)
Reactietijd: 21 dagen

Indiener

Paul Blokhuis (CU)


Gericht

Kees van der Staaij (SGP)

Carla Dik-Faber (CU)

Joël Voordewind (CU)


descriptionAccess ( 3143 )

Publicatiedatum
1 Mei 2018Gerelateerd

De komst van een zelfmoordmachine naar de uitvaartbeurs in Amsterdam

Het bericht Ombudsman slaat alarm: 'Het centrum van Amsterdam is 's nachts een wetteloze jungle’ en daarbij het conceptrapport van de Ombudsman van Amsterdam

Het bericht dat een aantal gemeenten grenzen stelt aan de komst van arbeidsmigranten

Het artikel 'Vliegveld Lelystad onveiliger door komst luchtverkeersleiding'

Het bericht ‘Rutte in gesprek met Alibaba over Europees distributiecentrum’

De berichten ‘Situatie buitendijkse haven is onvoorstelbaar’ en ‘Komst buitendijkse haven nog niet zeker’

Het bericht 'Massale muizen- en rattenplaag op komst in Nederland'

De snelle verbinding tussen Amsterdam en Berlijn

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl