Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Futselaar over een stalbrand in WoudenbergAntwoord op vragen van het lid Futselaar over een stalbrand in Woudenberg

Keywords:
Zaaknummer: 2018D26925

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Futselaar (SP) over een stalbrand in Woudenberg, waarbij op 21 februari jl. 30.000 kippen omkwamen.

1 Kent u het bericht dat 30.000 kippen zijn omgekomen bij een brand in Woudenberg?
Ja.

2 Kunt u bevestigen dat in diezelfde stal afgelopen juli ook al een brand woedde, waarbij 80.000 kippen stierven?
Nee. Het betrof een andere stal op hetzelfde bedrijf.

3 Wat waren de conclusies van de veiligheidsdiensten over de oorzaak van de eerste stalbrand ten aanzien van de technische staat van het bedrijf? Ging het hierbij om een oude stal?
De vermoedelijke oorzaak van de eerste brand was kortsluiting. In 2009 is de vergunning verleend voor de bouw van deze stal.  

4 Hoe is het mogelijk dat de betreffende ondernemer zijn bedrijf ondanks de fatale eerste brand voort heeft kunnen zetten zonder dat de veiligheid van het pluimvee eerst is gegarandeerd?
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de afgifte van deze vergunningen. Daarnaast heeft de tweede brand plaatsgevonden in een andere stal.

5 Hoe ver is het kabinet gevorderd met de aangekondigde vervolgstappen uit het actieplan stalbranden?
LTO Nederland, Dierenbescherming, de Brandweer Nederland het Verbond van Verzekeraars, de vier grote veesectoren varkens, kalveren en pluimvee, rundvee en KNMvD, werken samen aan een nieuw actieplan brandveiligere veestallen. De verwachting is dat dit actieplan voor de zomer 2018 gereed is. De doorlooptijd van het actieplan is van 2018-2022. Vanuit de overheid zijn BZK en LNV betrokken. Inmiddels is de verkenning gestart naar de mogelijkheid om voor bestaande stallen in het Bouwbesluit aanvullende eisen op te nemen op het gebied van brandpreventie. De resultaten van deze verkenning zal ik uw Kamer in de tweede helft van 2018 toesturen, zoals ik heb toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling op 7 december jl.

6 Bent u bereid om te becijferen hoeveel uren de brandweer jaarlijks kwijt is voor de bestrijding van stalbranden?
Het is voor de Nederlandse Brandweer niet mogelijk om inzicht te geven in de hoeveelheid uren die jaarlijks besteed wordt aan de bestrijding van de stalbranden. Wel wordt sinds 2014 systematisch data bijgehouden over de oorzaken van stalbranden door de Nederlandse Brandweer in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars. Daarmee is het inzicht in de verschillende oorzaken van stalbranden toegenomen.

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

RTV Utrecht: Opnieuw zeer grote brand in Woudenbergse schuur, 30.0000 kippen overleden, vindplaats: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1731157/opnieuw-zeer-grote-brand-in-woudenbergse-schuur-30-000-kippen-overleden.html
Kamerstuk 34 550-XIII, nr. 138


Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Frank Futselaar (SP)


descriptionAccess ( 3078 )

Publicatiedatum
26 April 2018Gerelateerd

Het nieuws dat een kippenschuur voor de tweede keer in acht maanden tijd is afgebrand

Het bericht 'NCG levert in afgelopen drie maanden elf versterkte huizen op'

Het bericht ‘Voor de vierde keer in deze eeuw komt het droogte-crisisteam in actie’

De financiële situatie van studenten

Inzage in de dossiers door de ouders die getroffen zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire (en daar al negen maanden op wachten terwijl de wettelijke deadline toch echt een of drie maanden is)

De berichten ‘Twaalf schapen afgeslacht in Overijssels weiland: was het een wolf?’, ‘Dit wil je niet nog een keer meemaken’ en ‘Wolf maakt mogelijk slachtoffers bij Aldtsjerk’

Het artikel ‘Gedupeerden gaswinning moeten twee keer zo lang wachten op afhandeling schade’

Het bericht ‘Kosten verlaging maximumsnelheid twee keer hoger dan verwacht’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl