Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Popken over het bericht dat Nederland de militaire banden met Iran aanhaaltAntwoord op vragen van het lid Popken over het bericht dat Nederland de militaire banden met Iran aanhaalt

Keywords:
Zaaknummer: 2018D26351

Antwoorden van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie op vragen van het lid Popken over het bericht dat Nederland de militaire banden met Iran aanhaalt.Vraag 1 Bent u bekend met het bericht dat Nederland de militaire banden met Iran aanhaalt? 1)
Ja.

Vraag 2 Kunt u bevestigen dat Nederland de militaire banden met Iran aanhaalt? Zo ja, kunt u uitgebreid aangeven wat Defensie van plan is? Zo nee, waarom niet?
Iran bevindt zich in een regio met grote belangen voor Nederland, vooral op het gebied van veiligheid en migratie. Nederland had al een defensie-attaché (defat) die geaccrediteerd was voor Iran en gestationeerd was in Beiroet. Vanwege de Nederlandse belangen in de regio en de rol van Iran daarin is ervoor gekozen de nieuwe defat in Teheran zelf te plaatsen. Zo kunnen militaire ontwikkelingen in het land zelf en in de regio beter gevolgd en geduid worden. Ook vergemakkelijkt de plaatsing van een defat in Teheran de contacten met de Iraanse autoriteiten en met andere defats ter plaatse.

Vraag 3 Erkent u dat Iran een gevaar vormt voor de westerse wereld? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4 Erkent u dat Iran een gevaar vormt voor Israël? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5 Indien de antwoorden op bovenstaande vragen voornamelijk "ja" worden beantwoord, waar bent u dan in hemelsnaam mee bezig?

Antwoord op de vragen 3, 4 en 5
Het is voor de defat eenvoudiger om vanuit Teheran de militaire ontwikkelingen in Iran en de regio te volgen en te duiden dan vanuit een buurland. Het is bekend dat het kabinet bezorgd is over de Iraanse rol in de regio en over het ballistische raketprogramma van Iran. Juist daarom steunt Nederland de Europese inzet om te komen tot een constructieve inhoudelijke dialoog met Iran.
1) https://www.niw.nl/nederland-haalt-militaire-banden-met-iran-aan/

Antwoord op

Het bericht dat Nederland de militaire banden met Iran aanhaalt (29 Maart 2018)
Reactietijd: 26 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Gabriëlle Popken (PVV)


Access ( 3014 )

Publicatiedatum
24 April 2018Gerelateerd

Het bericht dat Nederland de militaire banden met Iran aanhaalt

Nederlandse betrokkenheid bij een cyberaanval tegen Iran

Illegale wapenleveranties Iran en het instellen van sancties

De gevolgen van recente ontwikkelingen in de verhouding tussen Nederland en Iran voor het Nederlandse asielbeleid ten aanzien van Iran

De lancering van een militaire satelliet door Iran

Maatregelen tegen Amerikaanse sancties tegen Iran

De op Saoedi-Arabië afgevuurde raketten ‘Made in Iran’

Het benoemen van een defensieattaché in Iran

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl