Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden De Roon en Maeijer over virulent antisemitisme via Palestijns persbureauAntwoord op vragen van de leden De Roon en Maeijer over virulent antisemitisme via Palestijns persbureau

Keywords:
Zaaknummer: 2018D23829

AH 1837
2018Z03700
Antwoord van minister Blok (Buitenlandse Zaken) en van minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) (ontvangen 20 april 2018)Vraag 1
Kent u de berichtgeving over een op de website van het Palestijnse persbureau Ma’an gepubliceerd antisemitisch artikel?1

Ja. Het betreft een ingezonden opiniestuk van Hamas-leider al Lidawi.

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de inhoud van dat artikel en het feit dat dergelijk antisemitisme door Ma’an wordt verspreid?

Het ingezonden opiniestuk bevat verwerpelijke antisemitische uitspraken. Ma’an News Agency is niet betrokken geweest bij het opstellen van het stuk. De organisatie heeft het opiniestuk van de website verwijderd en afstand genomen van de uitspraken in het artikel. In een brief aan diens Palestijnse en internationale partners heeft Ma’an News Agency het misbruik van religie, en in het bijzonder het jodendom, veroordeeld.

Vraag 3
Wordt Ma’an direct of indirect door Nederland en/of door EU financieel ondersteund?

Nederland geeft geen directe financiering aan Ma’an News Agency. De EU ondersteunt Ma’an News Agency binnen een Media for Change project dat zich richt op de promotie van participatie en betrokkenheid van Palestijnse burgers bij het vredesproces, via het regionale EU Peacebuilding Initiative (EUPI) programma.

Vraag 4
Zo ja, ziet u reden om die ondersteuning te beëindigen?

Een sterk maatschappelijk middenveld en onafhankelijke media zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een democratische Palestijnse staat. Stopzetten van financiering van partnerorganisaties moet een laatste redmiddel zijn, indien het niet lukt eventuele misstanden recht te zetten op een voor beide partijen acceptabele manier.
In dit geval is het kabinet van oordeel dat Ma’an News Agency adequaat heeft opgetreden door het bewuste opiniestuk te verwijderen van diens website en openlijk afstand te nemen van de inhoud. Daarom is het kabinet niet voornemens bij de EU een stopzetting van de samenwerking te bepleiten.


Bronnenlijst
1 https://www.memri.org/reports/former-hamas-official-antisemitic-article-jewsused-blood-non-jews-prepare-pastry-purim
https://www.algemeiner.com/2018/03/01/leading-palestinian-news-agency-maanmarks-purim-holiday-with-blood-libel-accusation/
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Former-Hamas-Official-Jews-Use-Bloodof-Non-Jews-to-Prepare-Purim-Pastry-544048

Antwoord op

Virulent anti-semitisme via Palestijns persbureau (5 Maart 2018)
Reactietijd: 46 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)

Sigrid Kaag (D66)


Gericht

Raymond de Roon (PVV)

Vicky Maeijer (PVV)


Access ( 2949 )

Publicatiedatum
20 April 2018Gerelateerd

Virulent anti-semitisme via Palestijns persbureau

Het bericht ‘Israël oogst kritiek met bliksemsloopactie op Palestijns grondgebied’

De Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77

Foutieve registratie in de basisregistratie personen

UNRWA-studiematerialen

De sloop door Israël van door Nederland gefinancierde watersystemen in bezet Palestijns gebied

Toeristische bedrijven die verdienen aan illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied

De groei van illegale Israëlische nederzettingen op Palestijns gebied

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl