Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoorden op vragen van het lid Diertens over het bericht dat ministeries niet open zijn over de contacten met de tabaksindustrieAntwoorden op vragen van het lid Diertens over het bericht dat ministeries niet open zijn over de contacten met de tabaksindustrie

Keywords:
Zaaknummer: 2018D22873

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Diertens (D66) over het bericht dat ministeries niet open zijn over de contacten met de tabaksindustrie. (2018Z04187)1 Hoe beoordeelt u het bericht ‘Ministeries verzwijgen nog altijd gevoelige contacten met de tabaksindustrie’? 1)

2 Waarom zijn de contacten met de tabaksindustrie niet goed geregistreerd?

1 en 2.
De Rijksoverheid is zeer terughoudend als het gaat om contact met de tabaksindustrie en staat enkel contact toe over uitvoeringstechnische kwesties. De Rijksoverheid wil transparant zijn over deze contacten. Elk ministerie publiceert daarom de eigen documenten over contacten met de tabaksindustrie op de site: https:/www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/inhoud/transparant-over-contact-tabaksindustrie. Ik erken dat een deel van de contacten tussen ministeries en de tabaksindustrie nog niet was geopenbaard. De Belastingdienst/Douane werkt als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Financiën aan een update van deze informatie. Het ministerie van VWS en het ministerie van EZK hebben inmiddels de betreffende documenten gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid. Daarnaast worden documenten pas gepubliceerd, wanneer de discussie hierover is afgerond. Zo worden documenten over bijvoorbeeld het voornemen om een uitstalverbod te verplichten pas gepubliceerd, nadat de internetconsultatie hierover is afgesloten.

3 Deelt u de zorg over het niet-registreren van contacten met de tabaksindustrie? Deelt u de mening dat dit ingaat tegen de afspraak dat alle contacten moeten worden vastgelegd in het Transparantieregister Zorg? Wanneer kunnen we openheid verwachten over de niet-geregistreerde contacten?
Ik deel uw mening dat alle contacten met de tabaksindustrie openbaar moeten worden gemaakt. De Belastingdienst/Douane, uitvoeringsinstantie van het ministerie van Financiën, heeft inmiddels nagenoeg al het mailverkeer, de agenda’s en verslagen aangeboden aan de webredactie van het transparantieregister om in dat register op te nemen. Nog een enkel document zal geplaatst moeten worden, dit zal naar verwachting binnen een maand zijn afgerond.  

4 Hoe zorgt u ervoor dat toekomstige contacten wel per ommegaande in het transparantieregister worden opgenomen?
Het ministerie van VWS heeft op 10 november 2015 alle gemeenten, provincies en ministeries geïnformeerd over het belang van transparantie over contacten met de tabaksindustrie. Het ministerie van VWS zal nu er gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest opnieuw alle gemeenten, provincies en departementen in een brief attenderen op artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging en de daaruit voortvloeiende verplichting contacten met de tabaksindustrie te publiceren.


Indiener

Paul Blokhuis (CU)


Gericht

Antje Diertens (D66)


descriptionAccess ( 2637 )

Publicatiedatum
3 April 2018Gerelateerd

Het bericht ‘Ministeries verzwijgen nog altijd gevoelige contacten met de tabaksindustrie’.

Het bericht ‘De innige samenwerking tussen douane en tabaksindustrie’

Het bericht dat ministeries niet open zijn over de contacten met de tabaksindustrie

Het bericht ‘Overheid hanteert te ruime gifnormen voor sigaretten, extra risico volksgezondheid’

Het nieuwe record: ministeries geven 25 miljoen euro uit aan inhuur landsadvocaat

Het bericht ‘Boete voor uitdelen tabaksbonus aan winkeliers’

Het bericht ‘Met boeven vangt men boeven, Big Tobacco leert de douane het smokkelvak’

Het bericht dat de gemeenten Bergen op Zoom intensieve contacten onderhoudt met tabaksfabrikant Philip Morris

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl