Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Snels over het informeren van de KamerAntwoord op vragen van het lid Snels over het informeren van de Kamer

Keywords:
Zaaknummer: 2018D19879

1457
Vragen van het lid Snels (GroenLinks) aan de Minister-President over het informeren van de Kamer (ingezonden 22 februari 2018). Antwoord van Minister-President Rutte (Algemene Zaken) (ontvangen 16 maart 2018).Vraag 1 Herinnert u zich uw uitspraken over het tijdig en zorgvuldig informeren van de Tweede Kamer naar aanleiding van de leugen van Zijlstra en dat de Tweede Kamer eerder dient te worden geïnformeerd dan de media?
Ja.

Vraag 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hoe beoordeelt u het feit dat journalisten van Trouw eerder inzicht kregen in het rapport van het Ministerie van Financiën over de belastingrulings dan de Tweede Kamer, zodat de krant daar maandagochtend 19 februari 2018 over kon publiceren, inclusief een interview met de Staatssecretaris van Financiën?1
Hoe beoordeelt u het feit dat het Algemeen Dagblad op maandagochtend 19 februari 2018 het bericht kon publiceren dat het kabinet 117 mln. extra euro uittrekt om het kernafval van Petten op te ruimen en de betreffende brief pas diezelfde maandag naar de Kamer werd gestuurd?2
Hoe beoordeelt u het feit dat binnen een week na uw uitspraken naar aanleiding van Zijlstra dat de Tweede Kamer eerder dan de media moeten worden geïnformeerd, er zo weer twee voorbeelden zijn waarbij de informatie de omgekeerde route neemt, te weten eerst journalisten en daarna de Kamer?
Deelt u de mening dat dit neigt naar minachting van het parlement en dat dit niet op deze wijze zou moeten gebeuren?
Wilt u in het kabinet hier aandacht voor vragen en maatregelen nemen om dit in de toekomst te voorkomen?
Wilt u de Kamer informeren over de wijze waarop u dit gesprek in het kabinet voert en hoe u tegemoet gaat komen aan de regel dat eerst de Kamer en daarna pas de media worden geïnformeerd?


Antwoord 2, 3, 4, 5, 6, 7
Een zorgvuldige informatievoorziening van beide Kamers is in het licht van artikel 68 Grondwet essentieel in de verhouding tussen de regering en Kamers. Daarbij hoort dat de regering de Kamers zo snel als redelijkerwijs mogelijk informeert over relevante zaken. Op deze wijze is het voor leden mogelijk zich op basis van officiële stukken een goed oordeel te vormen. Voornoemde beginselen zijn leidend voor alle leden van het kabinet.

1 https://www.trouw.nl/home/-onjuiste-afspraken-over-rulings-willen-we-aanpassen-ofbeeindigen-~ae005cc7/
2 https://www.ad.nl/politiek/117-miljoen-voor-afvoer-gevaarlijk-kernafval-petten~abf5a101/

Antwoord op

Het informeren van de Kamer (22 februari 2018)
Reactietijd: 22 dagen

Indiener

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Bart Snels (GL)


descriptionAccess ( 2363 )

Publicatiedatum
16 Maart 2018Gerelateerd

De kinderopvangtoeslag-affaire en alle aspecten daarvan

De berichten over een gevonden leeuwenwelp in Tienhoven

Het informeren van de Kamer

De aanhoudende klachten rond windturbines en de onduidelijkheid over de geldende regels, de inspraak en de participatie bij het voornemen tot plaatsing van windturbines

Het informeren van de Kamer

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De problemen bij de schenk- en erfbelasting die al lang bekend waren bij de Belastingdienst, maar pas in november 2017 aan de Kamer werden meegedeeld

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het bericht ‘Geen boetes voor verstoren natuur in de Waddenzee’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl