Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Den Boer over het bericht dat blindend en slechtzienden in Den Haag kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingenAntwoord op vragen van de leden Bergkamp en Den Boer over het bericht dat blindend en slechtzienden in Den Haag kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Keywords:
Zaaknummer: 2018D19700

1465
Vragen van de leden Bergkamp en Den Boer (beiden D66) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat blinden en slechtzienden in Den Haag kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 (ingezonden 27 februari 2018).
Antwoord van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 16 maart 2018).Vraag 1 Kent u het bericht «Blinden Den Haag kunnen in maart zelfstandig stemmen»?1
Ja.

Vraag 2 Deelt u de mening dat het fantastisch nieuws is dat blinden en slechtzienden tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag zelf kunnen stemmen door middel van een mal met gaatjes die over het stembiljet gelegd kan worden en audio-ondersteuning?

Vraag 3 Deelt u de mening dat het wenselijk is dat elke gemeente dit aan gaat bieden voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018?

Vraag 4 Kunt u aangeven, na overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), in hoeverre het mogelijk is om naast de acht stembureaus in Den Haag elke gemeente op z’n minst één stembureau in te laten stellen waar blinden en slechtzienden kunnen stemmen? Zo ja, hoe zou dit gerealiseerd kunnen worden voor 21 maart? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5 Zou u in gesprek willen gaan met de VNG om ervoor te zorgen dat bij de toekomstige verkiezingen blinden en slechtzienden in alle gemeenten kunnen stemmen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2 t/m 5
In 2010 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) testen gedaan met het gebruik van een kunststof mal met uitsparingen ter hoogte van de stemvakjes op het stembiljet. De mal bleek zodanig groot en complex dat veel personen uit de doelgroep daarmee niet goed overweg konden. Daarom is destijds besloten niet in te zetten op landelijke invoering van de mal, maar op het ontwikkelen van een eenvoudiger model stembiljet, dat beter geschikt is om met een mal gebruikt te worden door kiezers met een visuele beperking. De vorige regering heeft een wetsvoorstel bij uw Kamer ingediend dat experimenten mogelijk had moeten maken met dit nieuwe model stembiljet. Dit wetsvoorstel is echter door uw Kamer verworpen.

Dat neemt niet weg dat het gemeenten vrij staat om een mal en bijbehorende audio-ondersteuning beschikbaar te stellen aan kiezers met een visuele beperking. Uiteraard is het daarbij wel van belang dat de gemeenten zich ervan hebben vergewist dat deze kiezers weten hoe de mal gebruikt moet worden om een stem uit te brengen op de door hen gewenste kandidaat. In de gemeente Den Haag (waar op 21 maart a.s. 20 partijen meedoen) is sprake van een proef met het gebruik van de mal en de audio-ondersteuning. Ik vind het daarom nog te vroeg om al vóór de raadsverkiezingen van 21 maart met de VNG te bespreken of deze werkwijze ook in andere gemeenten kan worden gevolgd. De gemeente Den Haag evalueert de proef; ik zie met belangstelling uit naar deze evaluatie, en zal die ook betrekken bij de evaluatie die ik zelf zal houden van de gemeenteraadsverkiezingen. Als de evaluatie uitwijst dat de mal bruikbaar is, ben ik zeker bereid om na te gaan hoe het gebruik daarvan verder gestimuleerd kan worden. Overigens merk ik ten overvloede op dat de toegankelijkheid van het verkiezingsproces voor kiezers met een beperking mijn blijvende aandacht heeft. Ik zal uw Kamer daarover op korte termijn nader informeren. Bij brief van 12 januari jl._ heb ik uw Kamer reeds geïnformeerd over verbeteringen die ik wil aanbrengen in de toegankelijkheid van de verkiezingen voor kiezers met een visuele beperking, zoals het beschikbaar stellen in alle stemlokalen van een goede leesloep, die tevens is uitgerust met een lamp.


1 https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/blinden-den-haag-kunnen-in-maart-zelfstandigstemmen


Indiener

Kajsa Ollongren (D66)


Gericht

Vera Bergkamp (D66)

Monica den Boer (D66)


Access ( 2361 )

Publicatiedatum
16 Maart 2018
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl