Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Maeijer over een miljard euro belastinggeld voor OekraïneAntwoord op vragen van het lid Maeijer over een miljard euro belastinggeld voor Oekraïne

Keywords:
Zaaknummer: 2018D19578

Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van Maeijer (PVV) over een miljard euro belastinggeld aan OekraïneVraag 1 Is de minister bekend met het bericht 'EU wil weer 1 miljard euro aan Oekraïne doneren'? 1)
Ja.

Vraag 2 Is de minister het met de PVV eens dat het onacceptabel is dat de EU ook nog maar 1 cent van het door hardwerkende Nederlanders opgebrachte belastinggeld misbruikt door het aan de corrupte bananenrepubliek Oekraïne te geven?
Nederland en de EU zijn gebaat bij stabiele buitengrenzen van Europa. Het is daarom in ons belang dat Oekraïne zich verder ontwikkelt tot een welvarend land op basis van een sterke rechtsstaat en democratie. De EU ondersteunt derhalve Oekraïne hierbij.
Het voorstel van de Europese Commissie op 9 maart jl. om een macro financieel assistentieprogramma (MFA) á €1 miljard voor Oekraïne op te zetten, betreft een lening die in twee tranches uitgekeerd wordt. De Europese Commissie stelt de voorwaarden op voor deze lening in een Memorandum of Understanding (MoU), dat aan de Lidstaten wordt voorgelegd en uiteindelijk moet worden goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement. Hoewel Oekraïne in de afgelopen jaren – onder meer als voorwaarde voor de steun van het IMF en de EU – diverse hervormingen heeft doorgevoerd, onder andere op het gebied van corruptiebestrijding, blijven verdere hervormingen in Oekraïne noodzakelijk volgens Nederland, de EU en het IMF. Nederland dringt in bilaterale gesprekken met Oekraïne en in multilaterale fora aan op anti-corruptiehervormingen en zal aandringen op strenge voorwaarden op het gebied van anti-corruptiehervormingen in het MoU.

Vraag 3 Is de minister bereid om tijdens de Raad Algemene Zaken van 20 maart 2018 al aan te geven dat Nederland nooit akkoord zal gaan met deze financiële bijdrage? Zo neen, hoe legt u dat uit aan de hardwerkende Nederlandse belastingbetaler?
Nee. Wat Nederland wel zal doen, is het belang van de onverkorte implementatie van hervormingen in Oekraïne benadrukken en inzetten op strenge voorwaarden waaronder de leningen worden uitgekeerd. Op die manier wordt druk gehouden op het hervormingsproces in Oekraïne.

Vraag 4 Hoeveel bewijs heeft de minister nog nodig voordat hij gaat inzien dat Nederland het beste zo snel mogelijk uit de EU moet treden?
Het kabinet vindt het belangrijk dat Nederland lid blijft van de EU en integraal deel uitmaakt van Europa. Dit standpunt is opgenomen in het regeerakkoord en is door MP Rutte op 2 maart jl. bevestigd in zijn speech in Berlijn. Het Commissievoorstel voor een MFA Oekraïne doet aan dit standpunt niets af.

Vraag 5 Kunt u deze vragen beantwoorden voor donderdag 15 maart 2018 om 12.00 uur?
Ja.

Antwoord op

Weer een miljard euro belastinggeld voor Oekraïne (13 Maart 2018)
Reactietijd: 2 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Vicky Maeijer (PVV)


Access ( 2330 )

Publicatiedatum
15 Maart 2018Gerelateerd

Het bericht ‘Raadsel rond nieuwbouw Avicenna College: ‘2,5 miljoen euro aan belastinggeld verdwenen’

ING, dat de balans met 180 miljard euro bijstelde, de accountant die niet weet wat onder die post valt, de bank die zo bankenbelasting bespaarde en vervroegd staatssteun afloste in 2014 en begon met het uitbetalen van bonussen

Weer een miljard euro belastinggeld voor Oekraïne

De jaarlijkse milieuschade van ruim 37 miljard euro

1,3 miljard euro belastinggeld voor de promotie van Europese waarden

Het bericht dat de VNG onderneemt met belastinggeld

De deal met Shell en Exxon

Belastingontwijking ten koste van ontwikkelingslanden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl