Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Karabulut over de juridische basis voor militair optreden in SyriëAntwoord op vragen van het lid Karabulut over de juridische basis voor militair optreden in Syrië

Keywords:
Zaaknummer: 2018D19499

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Karabulut (SP) over de juridische basis voor militair optreden in Syrië.Vraag 1 Kent u het bericht ‘De dubieuze rechtvaardiging van de Turkse inval in Syrië’? 1)
Ja.

Vraag 2 Hoe beoordeelt u de uitlating van de heer Nollkaemper, de Extern Volkenrechtelijk Adviseur, dat bij een aantal acties in Syrië de relatie met de verdediging van Irak zo ver weg lijkt dat die redenering - dat er sprake zou zijn van collectieve zelfverdediging van Irak - nauwelijks nog is vol te houden? Kunt u uw antwoord toelichten?
De betreffende uitspraken zijn door de heer Nollkaemper gedaan in zijn hoedanigheid van hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en niet in zijn hoedanigheid als Extern Volkenrechtelijk Adviseur. Zoals het kabinet tijdens het Algemeen Overleg op 14 december 2017 heeft aangegeven, zijn we op de randen van het mandaat terechtgekomen. Volgens het kabinet is er echter op dit moment nog steeds een volkenrechtelijke rechtsgrond voor de inzet van Nederlandse militairen in Syrië, die wordt gevormd door het recht op collectieve zelfverdediging van Irak tegen gewapende aanvallen van ISIS op Irak. Hoewel niet in dezelfde mate als in een eerdere fase, is er nog steeds sprake van de elementen die ter onderbouwing hiervan zijn genoemd in de artikel 100 brief van 11 september 2017 en de beschouwingsbrief van 24 november 2017. Nederland blijft de volkenrechtelijke rechtsgrond voor de inzet van Nederlandse militairen in Syrië voortdurend kritisch tegen het licht houden.

Vraag 3 Bent u bereid op korte termijn in gesprek te gaan met de Extern Volkenrechtelijk Adviseur om na te gaan in hoeverre er een juridische basis is voor de recente acties in Syrië en de Kamer hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?
Nee, daartoe ben ik niet bereid omdat daar geen noodzaak toe bestaat. De regering acht zich op basis van interne (maar ook eerdere externe) advisering voldoende volkenrechtelijk geadviseerd. Op basis van deze advisering wordt de (zich ontwikkelende) feitelijke situatie voortdurend beoordeeld.

1) De dubieuze rechtvaardiging van de Turkse inval in Syrië, https://www.trouw.nl/home/de-dubieuze-rechtvaardiging-van-de-turkse-inval-insyrie~a1b8468b/, 14 februari 2018.

Antwoord op

De juridische basis voor militair optreden in Syrië (21 februari 2018)
Reactietijd: 21 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Sadet Karabulut (SP)


Access ( 2309 )

Publicatiedatum
14 Maart 2018
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl