Tweedemonitor / Kamervraag / Correctie op het antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht ‘EU welcomes Silvio Berlusconi as the man to save Italy from populism’Correctie op het antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht ‘EU welcomes Silvio Berlusconi as the man to save Italy from populism’

Keywords:
Zaaknummer: 2018D19020

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van Leijten (SP) over het bericht 'EU welcomes Silvio Berlusconi as the man to save Italy from populism'.Vraag 1 Hoe oordeelt u over het feit dat de voorzitter van de Europese Commissie Juncker op 22 januari 2018 Silvio Berlusconi met open armen ontvangen heeft in Brussel?

Vraag 2 Bent u het met de voorzitter van de Europese Commissie eens dat uitgerekend Berlusconi Italië ‘zal redden van het populisme’? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3 Bent u ervan op de hoogte dat Berlusconi wegens een verbod van het Europees Hof van de Rechten van de Mens geen regeringsfunctie mag vervullen omdat hij schuldig is bevonden aan belastingfraude?

Vraag 4 Vindt u het – gegeven de veroordeling – ook opmerkelijk dat de voorzitter van de Europese Commissie het politieke leiderschap van Berlusconi in aanloop naar de Italiaanse verkiezingen in maart op deze manier openlijk steunt? Deelt u de mening dat de Europese Unie (EU), onder meer vertegenwoordigd door Juncker, Tajani en Barnier, hiermee de grenzen van haar mandaat overschrijdt?

Vraag 5 Is het gebruikelijk dat Eurocommissarissen en andere EU-vertegenwoordigers zich zo openlijk bemoeien met de verkiezingen in een lidstaat? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6 Wat vindt u van het feit dat de voorzitter van het Europees Parlement, de heer Tajani, lid van dezelfde partij als Berlusconi, koehandel drijft door Berlusconi openlijk te steunen, terwijl Berlusconi Tajani een geweldige keuze als premier heeft genoemd? Deelt u de mening dat dit een voorzitter van een Europese instelling die neutraliteit uit zou moeten stralen absoluut niet past? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 9 Wat gaat u doen om de voorzitter van de Europese Commissie te laten weten dat campagnevoeren voor een kandidaat niet tot zijn taken behoort? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 9:
Het kabinet is bekend met de uitspraak van de Italiaanse rechter die de heer Berlusconi tot eind 2019 verbiedt een regeringsfunctie te bekleden. De heer Berlusconi is tegen deze uitspraak in beroep gegaan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zolang hierin geen uitspraak is gedaan, geldt de uitspraak van de Italiaanse rechter. Het is aan de voorzitter van de Europese Commissie Juncker en andere EUhoogwaardigheidsbekleders om te bepalen met wie zij een ontmoeting hebben en de uitspraken die zij doen zijn voor hun eigen rekening.

Vraag 7 Is het gebruikelijk dat er met een niet-gekozen kandidaat voor de verkiezingen gesprekken plaatvinden over onderwerpen als migratie, de relatie met Rusland en de rechten van Italiaanse burgers in het kader van de Brexit?

Vraag 8 Deelt u de mening dat dit de transparantie van de Brexit-onderhandelingen ondermijnt, en bent u bereid om de Brexit-onderhandelaar Barnier om opheldering te vragen?

Antwoord op vraag 7 en 8
Zoals hierboven reeds gesteld is het aan de voorzitter van de Europese Commissie Juncker en andere EU-hoogwaardigheidsbekleders om te bepalen met wie zij een ontmoeting hebben, ook als het gaat om gesprekken over onderwerpen als migratie, de relatie met Rusland en de rechten van Italiaanse burgers in het kader van de Brexit. Het kabinet heeft er alle vertrouwen in dat de voorzitter van de Europese Commissie en Brexit-onderhandelaar Barnier hierbij goed oog zullen houden voor de afspraken die hierover binnen de Europese Unie zijn gemaakt. Door het verbod van de Italiaanse rechter was de heer Berlusconi overigens geen kandidaat in de Italiaanse verkiezingen.


Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Renske Leijten (SP)


Access ( 2267 )

Publicatiedatum
13 Maart 2018
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl