Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht op de website nos.nl van 28 januari jl. “Zorgen over Joods cultureel erfgoed buiten grote steden”Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht op de website nos.nl van 28 januari jl. “Zorgen over Joods cultureel erfgoed buiten grote steden”

Keywords:
Zaaknummer: 2018D17707

2018Z01650 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Zorgen over Joods cultureel erfgoed buiten grote steden’ (ingezonden 1 februari 2018)1 Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Zorgen over Joods cultureel erfgoed buiten grote steden’? 1)
Ja.

2 Herkent u het beeld dat het moeilijk is om het Joods cultureel erfgoed buiten de grote steden te bewaren en soms een nieuwe bestemming te vinden?
Ik herken het beeld dat gebouwd erfgoed buiten de grote steden minder makkelijk een nieuwe economische drager vindt dan daarbinnen. Dat geldt zeker voor religieus erfgoed, waaronder Joods religieus erfgoed, met name als de slagkracht bij de eigenaren onvoldoende is om het erfgoed in goede staat te houden. Ik zal daarom ook specifieke aandacht besteden aan het Joods erfgoed in mijn beleidsbrief “Erfgoed Telt”, die ik in het voorjaar naar uw Kamer stuur.

3 Deelt u de mening dat het Joods erfgoed een belangrijke bijdrage kan leveren aan het godsdienstig, cultureel en geschiedkundig bewustzijn van toekomstige generaties?
Ja, dat geldt voor erfgoed in het algemeen en ook voor het Joods erfgoed.

4 In hoeverre is continuïteit van de bescherming van dit erfgoed volgens u in het geding? Bent u bereid dit mee te nemen in uw verkenning naar bescherming van militair- en herinneringserfgoed?
De continuïteit van de bescherming van Joods cultureel erfgoed is in mijn ogen niet in het geding. Het Joods Historisch Museum in Amsterdam inventariseert, waardeert en ontsluit het roerend Joods erfgoed dat in Nederland wordt bewaard. Eind vorig jaar heeft het museum samen met het Landschaftsverband Rheinland de Amsterdam Machzor kunnen aankopen met een subsidie van het rijk en een bijdrage uit het Mondriaanfonds. Divers Joods gebouwd erfgoed is aangewezen als rijksmonument of, door gemeenten, als gemeentelijk monument. Zo zijn bijvoorbeeld ruim 60 Joodse begraafplaatsen of elementen daarvan als rijksmonument beschermd, evenals tientallen synagogen, de Hollandse Schouwburg en het Anne Frank huis. Voor de instandhouding ervan zijn subsidies of laagrentende leningen ten behoeve van restauratie en herbestemming beschikbaar. Zodoende wordt het behoud van dit erfgoed solide ondersteund. De verkenning “Herdenkingscultuur” heeft tot doel om de herdenkingscultuur en het herinneringserfgoed in Nederland in beeld te brengen en vast te stellen of er een instandhoudingsopgave is. In die zin zal ook het Joods erfgoed in de verkenning worden meegenomen.

Antwoord op

Het bericht ‘Zorgen over Joods cultureel erfgoed buiten grote steden’ (1 februari 2018)
Reactietijd: 32 dagen

Indiener

Ingrid van Engelshoven (D66)


Gericht

Vera Bergkamp (D66)


Access ( 2128 )

Publicatiedatum
5 Maart 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl