Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Lacin over het bericht 'Chauffeurs moesten tijdens storm de weg op'Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Lacin over het bericht 'Chauffeurs moesten tijdens storm de weg op'

Keywords:
Zaaknummer: 2018D05732

Beantwoording Kamervragen van de leden Jasper van Dijk en Lacin (beiden SP) over het bericht ‘Chauffeurs moesten tijdens storm de weg op’.Vraag 1 Bent u bekend met het artikel ‘Chauffeurs moesten tijdens storm de weg op’?1
Ja.

Vraag 2 Deelt u de mening dat het ontoelaatbaar is dat een deel van de vrachtwagenchauffeurs die donderdag 19 januari 2018 tijdens de storm de weg op gingen, daartoe werd ‘gedwongen’ door hun baas? Zo ja, welke maatregelen gaat u tegen ondernemers nemen die hun chauffeurs expliciet of impliciet te kennen hebben gegeven dat er gevolgen zouden zijn als ze niet door zouden rijden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3 Bent u bereid een verbod, voor het tijdens een code Rood weeralarm rijden met lege vrachtwagens met zeil en kleine vrachtwagens tot 7,5 ton, in te voeren, waarbij handhaving eenvoudig achteraf kan, door bij een ongeval te controleren of dit verbod is overtreden? Bent u bereid in het geval van een overtreding te voorzien in oplegging van een boete aan de transportondernemer met daarbovenop alle kosten aan wegen, van berging en andere maatschappelijke kosten? Zo nee, waarom niet?


Antwoord 2 en antwoord 3
Ik vind het ontoelaatbaar wanneer chauffeurs onder druk worden gezet onder dergelijke omstandigheden te rijden als tijdens de storm van donderdag 18 januari 2018. Ik heb meteen het initiatief genomen om met de transport- en logistieke sector om tafel te gaan om te bezien welke maatregelen bij (verwachte) extreme weersomstandigheden genomen kunnen worden. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en ik zal de Kamer op korte termijn hierover informeren.

Vraag 4 Deelt u de mening dat werkgevers een verantwoordelijkheid hebben om hun niet Nederlands sprekende chauffeurs in te lichten bij cruciale informatie zoals code rood? Bent u bereid te onderzoeken hoeveel van de minstens 66 omgewaaide vrachtwagens bestuurd werden door niet Nederlands sprekende chauffeurs? Zo ja, wanneer komt deze informatie naar de Kamer? Zo nee, waarom niet?
Ja, de werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om de chauffeurs in te lichten over de risico’s voor henzelf en derden in het verkeer. De uiteindelijke beslissing te rijden tijdens extreme weersomstandigheden vind ik een gedeelde verantwoordelijkheid van opdrachtgever, vervoerder en chauffeur. Het is uiteraard belangrijk dat alle vrachtwagenchauffeurs, onafhankelijk van waar ze vandaan komen of welke taal ze spreken, op de hoogte zijn wanneer een code rood is afgegeven. De communicatie rond extreme weersomstandigheden is onderdeel van gesprek in de contacten met de transportsector.

Vraag 5 Deelt u de mening dat de informatievoorziening met betrekking tot een weeralarm beter moet worden, waarbij ook niet Nederlands sprekende chauffeurs op de hoogte moeten zijn van deze waarschuwingen? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen? Zo nee, waarom niet?
Ik bekijk samen met de transportsector welke maatregelen uitvoerbaar en effectief zouden kunnen zijn om herhaling in te toekomst te voorkomen. Hierbij wordt ook gekeken naar de informatievoorziening. Ik zal de Kamer op korte termijn per brief informeren.

1 https://nos.nl/artikel/2212821-cnv-chauffeurs-moesten-tijdens-storm-de-weg-op.html

Antwoord op

Het bericht ‘Chauffeurs moesten tijdens storm de weg op’ (26 januari 2018)
Reactietijd: 25 dagen

Indiener

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Gericht

Gijs van Dijk (PvdA)

Cem Laçin (SP)


descriptionAccess ( 1963 )

Publicatiedatum
20 februari 2018Gerelateerd

Het bericht ‘Chauffeurs moesten tijdens storm de weg op’

Het bericht ‘Grote stukken strand op Walcheren weggeslagen door storm: ‘Er moet snel iets gebeuren”.

Uitbuiting van Uber-chauffeurs

De berichten dat containerschepen ook tijdens de storm de zuidelijke Waddenzeeroute hebben genomen en containers hebben verloren

Het bericht dat grote stukken strand door de storm Ciara zijn weggeslagen

Een containerschip dat 5 containers boven Ameland verliest en een containerschip, dat tijdens de storm Ciara, de risicovolle route boven de Waddeneilanden vaart

Het artikel ‘Ook bij storm moet KLM passagiers compenseren’

Een uitspraak van de hoogste Franse rechter over platformorganisatie Uber

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl