Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Asscher over de Ien DaleslezingAntwoord op vragen van het lid Asscher over de Ien Daleslezing

Keywords:
Zaaknummer: 2018D04560

Antwoord op vragen van het lid Asscher over de Ien Daleslezing


Vraag 1 In uw reactie op mijn vragen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag jl. geeft u geen antwoord; sprak de minister nu namens het kabinet of niet? Zo nee, waarom niet?


Vraag 2 Uw woordvoerder gaf in de Telegraaf aan haar uitspraken “meer te zien als campagneding dan als kabinetsstandpunt”; komt u nu terug op die reactie?

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sprak als lid van het kabinet over art 1 van de Grondwet. Daarbij bestaat in de context van het maatschappelijke debat ruimte voor persoonlijke voorbeelden en invulling.
Vraag 3 Kunt u deze vragen beantwoorden voor dinsdag 12:00, gelet op de regeling van werkzaamheden die middag

De antwoorden zijn heden verzonden.

Indiener

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Mustafa Amhaouch (CDA)


descriptionAccess ( 1797 )

Publicatiedatum
8 februari 2018Gerelateerd

De reactie van de minister-presidente op de Ien Daleslezing van de minister van Binnenlandse Zaken

Een economisch stimuleringspakket om de gevolgen van Corona zoveel mogelijk op te vangen

De eerste honderd dagen van het kabinet

Het Twitterbericht van voormalig minister van Financiën Dijsselbloem over zijn lidmaatschap van de partij van de Franse President Emmanuel Macron

Bibliotheken die met sluiting worden bedreigd

Inclusiviteit in de podiumkunsten en de overige culturele sector

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl