Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Laan-Geselschap over het bericht dat de buste van Johan Maurits is weggehaald uit de foyer van het MauritshuisAntwoord op vragen van het lid Laan-Geselschap over het bericht dat de buste van Johan Maurits is weggehaald uit de foyer van het Mauritshuis

Keywords:
Zaaknummer: 2018D03686

2018Z00491 Vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de buste van Johan Maurits is weggehaald uit de foyer van het Mauritshuis. (ingezonden 17 januari 2018)1 Bent u bekend met het bericht ‘Buste Johan Maurits weg uit foyer Mauritshuis’? 1)
Ja

2 Wat vindt u van het feit dat het bestuur van het Mauritshuis in Den Haag heeft besloten om de buste van notabene de naamgever van het museum, Johan Maurits, te verplaatsen vanwege de groeiende maatschappelijke discussie over het slavernijverleden?
In de media heeft het bestuur van het Mauritshuis uitgelegd dat de verplaatsing van dit beeld onderdeel is van een bredere herziening door het museum om het verhaal en de betekenis van Johan Maurits in context te presenteren, zowel op zaal, als op hun website en via andere publieksactiviteiten. Ik laat aan het Mauritshuis over op welke wijze zij de kunst en de geschiedenis willen presenteren en integreren in hun publieksactiviteiten.

3 Deelt u de mening dat het verwijderen van beelden van markante figuren uit de Nederlandse geschiedenis geen enkele bijdrage levert aan de maatschappelijke discussie? Zo nee, kunt u een toelichting geven?
Ik stel vast dat in dit geval geen sprake is van het verwijderen van een markant figuur uit de Nederlandse geschiedenis. De presentatie van deze figuur is sinds januari 2017 uitgebreid en in een herziene historische context gepresenteerd.

4 Wat vindt u van het feit dat steeds meer musea en gemeenten overwegen om beelden en namen van onder andere zeehelden te verwijderen of te wijzigen? Deelt u de mening dat de geschiedenis niet uitgewist dient te worden en we moeten stoppen om het verleden naast de huidige maatschappelijk meetlat te leggen? Zo nee, kunt u een toelichting geven?
Het anders bezien van de geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met het debat over geschiedenis zelf. De discussie over de betekenis van figuren en gebeurtenissen uit onze vaderlandse geschiedenis wordt voortdurend gevoed door nieuwe inzichten. Dat gemeenten en publieke culturele organisaties zoals musea reageren op deze maatschappelijke discussie vind ik wenselijk. Musea als het Mauritshuis kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan dergelijke maatschappelijke discussies en deze van extra context, reflectie en verdieping voorzien.

5 Wat gaat u doen om te voorkomen dat dergelijke beelden of namen uit musea of het straatbeeld verdwijnen, omdat een selecte groep van mening is dat de geschiedenis op deze wijze herschreven dient te worden?
Ik stel via de culturele basis infrastructuur musea in staat om de Nederlandse geschiedenis te presenteren voor een breed publiek in samenwerking met tal van andere organisaties en initiatieven. Ik laat het aan de culturele instellingen over op welke wijze zij hier invulling aan geven, zowel binnen als buiten de instellingen. Ik hecht er aan dat zij op deze wijze een eigen bijdrage van reflectie en verdieping leveren aan een open en inclusief maatschappelijk gesprek over de Nederlandse geschiedenis.
1) NRC d.d. 12 januari 2018; https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/12/buste-johanmaurits-weg-uit-foyer-mauritshuis-a1588230


Indiener

Ingrid van Engelshoven (D66)


Gericht

Antoinette Laan-Geselschap (VVD)


descriptionAccess ( 1706 )

Publicatiedatum
2 februari 2018Gerelateerd

Het bericht dat de buste van Johan Maurits is weggehaald uit de foyer van het Mauritshuis

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De vertraging van de noodkeuken op de Johan Willem Frisokazerne in Assen

Het bericht ‘Komt Johan van Laarhoven in 2018 naar Nederland?’

Het bericht dat omstreden teckelfokker naar Hongarije verkast

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Een ambtenaar die een stuk van het onderzoek van de EDP auditoren uit het concept-verslag van onafhankelijke onderzoekers verwijderde

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl